Forvaltningsdatabasen

Statens adopsjonskontor. Faglig utvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens adopsjonskontor. Faglig utvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens adopsjonskontor. Faglig utvalg
Utvalgsnummer: 6261000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl. res. av 5. desember 1986
Mandat:
Rådgivende organ for Statens adopsjonskontor
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Sosialdepartementet 3 3 6 33170
1988 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1989 Sosialdepartementet 3 3 3 14281
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 3 3 3 15953
1991 Barne- og familiedepartementet 3 3 3 10825
1992 Barne- og familiedepartementet 3 3 2 8248
1993 Barne- og familiedepartementet 3 3 4 15000
1994 Barne- og familiedepartementet 3 3 0 0
1995 Barne- og familiedepartementet 3 3 5 29279
1996 Barne- og familiedepartementet 3 3 6 31056
1997 Barne- og familiedepartementet 3 3 6 24127
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Vanlig varamedlem Sverre Dretvik 1 211 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Olav Asgard 1 301 Bydelslege Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne Kathrine Nore 2 301 Lege Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kenneth Tore Pettersen 1 903 Sjefpsykolog Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Lise Cappelen 2 1103 Psykolog Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Unni Elisabeth Sletten 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Sverre Dretvik 1 211 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Kathrine Nore 2 301 Lege Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Olav Asgard 1 301 Bydelslege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kenneth Tore Pettersen 1 903 Sjefpsykolog Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Lise Cappelen 2 1103 Psykolog Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Unni Elisabeth Sletten 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Sverre Dretvik 1 211 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Olav Asgard 1 301 Bydelslege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Kathrine Nore 2 301 Lege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kenneth Tore Pettersen 1 903 Sjefpsykolog Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Lise Cappelen 2 1103 Psykolog Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Unni Elisabeth Sletten 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Sverre Dretvik 1 211 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Olav Asgard 1 301 Bydelslege Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Kathrine Nore 2 301 Lege Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kenneth Tore Pettersen 1 903 Sjefpsykolog Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Lise Cappelen 2 1103 Psykolog Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Unni Elisabeth Sletten 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Merete Benedictow 2 216 Barneverns Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Lasse Rolén 1 219 Barneverns Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Karen Hassel 2 301 Psykolog Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne-Lise Holst 2 301 Bydelslege Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anne Kathrine Nore 2 301 Bydelslege Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Knut Rønbeck 1 301 Psykolog Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Merete Benedictow 2 216 Barnevernsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lasse Rolén 1 219 Barnevernskonsu Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne-Lise Holst 2 301 Bydelslege Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Karen Hassel 2 301 Psykolog Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Knut Rønbeck 1 301 Psykolog Av departement 1970
1992 Leder Anne Kathrine Nore 2 301 Bydelslege Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Merete Benedictow 2 216 Barnevernsjef Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Lasse Rolén 1 219 Barnevernskonsu Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne-Lise Holst 2 301 Bydelslege Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Karen Hassel 2 301 Psykolog Av departement 1970 1970
1993 Leder Anne Kathrine Nore 2 301 Bydelslege Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Knut Rønbeck 1 301 Psykolog Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Jon-Torg Lunke 1 301 Fung Bydelsove Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Erik Roald 1 301 Bydelslege I Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jon-Torg Lunke 1 301 Fung. Bydelsove Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Katrin Koch 2 219 Psykolog Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Hege Sundt 2 301 Sosionom Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Finn Bovim 1 301 Bydelsoverlege Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Karen Christine Hassel 2 301 Psykolog Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Katrin Koch 2 219 Psykolog Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Hege Sundt 2 301 Sosionom Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Finn Bovim 1 301 Bydelsoverlege Av departement 1970