Forvaltningsdatabasen

Ekspertgruppe for å vurdere tvang i behandling av rusmisbrukere

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertgruppe for å vurdere tvang i behandling av rusmisbrukere" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertgruppe for å vurdere tvang i behandling av rusmisbrukere
Utvalgsnummer: 6289000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Sosial- og helsedepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.01.95 av Sosial- og helsedepartementet.
Mandat:
- Vurdere om forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 5 bør utdypes eller gis nærmere presisering slik at fortolkningen ikke er til hinder for at lovens intensjoner ihht. prg. 6-2 og 6-3 kan oppfylles. - gi eksempler som kan tjene som en utfyllende
Tidsfrist: 1995
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Sosial- og helsedepartementet 7 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Vanlig medlem Birgitte Hegna 2 231 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Guri Spilhaug 2 301 Overlege Av departement 1970
1995 Leder Odd Gunnar Heitun 1 301 Psykiater Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ulf Jansen 1 412 Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arnold Tullin Kverme 1 806 Avdelingsoverle Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Rune Fjeld 1 1201 Lagdommer Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kari Opdahl 2 1601 Av departement 1970