Forvaltningsdatabasen

Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene
Utvalgsnummer: 6292000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Sosial- og helsedepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Sosial- og helsedepartementet 01.09.95.
Mandat:
Utvalget skal utrede f|lgende to alternativer til dagens finansierings- ordning for regionsykehusene: 1. En ordning med statlig overtakelse av kapitalkostnadene. 2. En ordning med full statlig overtakelse av drifts- og eieransvar. Utvalget kan vurdere
Tidsfrist: 1996
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Sosial- og helsedepartementet 12 0 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 12 0 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 12 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Vanlig medlem Petter Skarheim 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jan Grund 1 301 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Greta Kari Billing 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Vivi Lassen 2 301 Byråd Av departement 1970
1995 Medlem og sekretær Harald Noddeland 1 301 Lege Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Medlem og sekretær Tor Iversen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kari Kjenndalen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Medlem og sekretær Synnøve Roald 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ellen Gjerpe Hansen 2 716 Fylkesordfører Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Magnar Hakestad 1 1233 Lærer Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Helga Fosse Hegrenæs 2 1601 Helseplanlegger Av departement 1970
1995 Leder Paul Hellandsvik 1 1714 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kolbjørn Almlid 1 1724 Fylkesordfører Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Knut Rasmussen 1 1902 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Rektor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Petter Skarheim 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Medlem og sekretær Tor Iversen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jan Grund 1 301 Professor Av departement 1970
1996 Medlem og sekretær Synnøve Roald 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Greta Kari Billing 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Vivi Lassen 2 301 Byråd Av departement 1970
1996 Medlem og sekretær Harald Noddeland 1 301 Lege Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kari Kjenndalen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ellen Gjerpe Hansen 2 716 Fylkesordfører Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Magnar Hakestad 1 1233 Lærer Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Helga Fosse Hegrenæs 2 1601 Helseplanlegger Av departement 1970
1996 Leder Paul Hellandsvik 1 1714 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kolbjørn Almlid 1 1724 Fylkesordfører Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Knut Rasmussen 1 1902 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Rektor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Petter Skarheim 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Medlem og sekretær Harald Noddeland 1 301 Lege Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Vivi Lassen 2 301 Byråd Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jan Grund 1 301 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Medlem og sekretær Synnøve Roald 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Greta Kari Billing 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1997 Medlem og sekretær Tor Iversen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kari Kjenndalen 2 301 Generalsekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ellen Gjerpe Hansen 2 716 Fylkesordfører Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Magnar Hakestad 1 1233 Lærer Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Helga Fosse Hegrenæs 2 1601 Helseplanlegger Av departement 1970
1997 Leder Paul Hellandsvik 1 1714 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kolbjørn Almlid 1 1724 Gruppeleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Rektor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Knut Rasmussen 1 1902 Professor Av departement 1970