Forvaltningsdatabasen

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet
Utvalgsnummer: 6306000
Hjemmel:
Opprettet av departementet i 1999. gi råd for særskilte nasjonale tiltak for bistand til det lokale og regionale hjelpeapparatet samt gi anbefaling om arbeidsdeling mellom ulike kompetansesentra gi forslag til og foreslå prioritering av statlige bevilgnin
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Anne Moxnes Jervell 214 Forskningsdirektør
2002 Anne-Karine Halvorsen Thoren 215 Forsker 2
2002 Sigbjørn Smeland 219 Lege
2002 Jorunn Sundgot Borgen 219 Førsteamanuensis
2002 Tore Henriksen 229 Professor
2002 Kari Bø 230 Professor
2002 Gerd Holmboe-Ottesen 301 Førsteamanuensis
2002 Nestleder Roald Bahr 301 Professor
2002 Anne Johanne Søgaard 301 Prosjektleder
2002 Sverre Mæhlum 301 Medisinsk Direktør
2002 Sigmund B. Strømme 301 Professor
2002 Sigmund A. Anderssen 301 Førsteamanuensis
2002 Marianne Elisabeth Lien 301 Førsteamanuensis
2002 Per Tøien 301 Breddeidrettssjef
2002 Svein Olav Kolset 301 Førsteamanuensis
2002 Karl-Olaf Wathne 301 Overlege
2002 Margareta Wandel 301 Forskningsleder
2002 Jan Oddvar Skisland 1001 Studieleder
2002 Oddrun Elisabeth Samdal 1201 Førsteamanuensis
2002 Leder Knut-Inge Klepp 1201 Professor
2002 Per Egil Mjaavatn 1601 Forsker
2002 Bjarne Jacobsen 1902 Professor
2003 Sigmund B. Strømme Professor
2003 Anne Moxnes Jervell Forskningsdirektør
2003 Kari Bø Professor
2003 Jorunn Sundgot Borgen Førsteamanuensis
2003 Sigbjørn Smeland Lege
2003 Anne-Karine Halvorsen Thorén Professor
2003 Per Egil Mjaavatn Forsker
2003 Gerd Holmboe-Ottesen Førsteamanuensis
2003 Sigmund A. Anderssen Førsteamanuensis
2003 Karl-Olaf Wathne Overlege
2003 Jan Oddvar Skisland Ordfører
2003 Leder Knut-Inge Klepp Professor
2003 Margareta Wandel Forskningsleder
2003 Svein Olav Kolset Professor
2003 Marianne Elisabeth Lien Førsteamanuensis
2003 Oddrun Elisabeth Samdal Førsteamanuensis
2003 Tore Henriksen Professor
2003 Bjarne Jacobsen Professor
2003 Anne Johanne Søgaard Prosjektleder
2003 Per Tøien Breddeidrettssjef
2003 Nestleder Roald Bahr Professor
2003 Sverre Mæhlum Medisinsk Direktør