Forvaltningsdatabasen

Rådgivningsgruppen for Nasjonalt ryggnettverk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivningsgruppen for Nasjonalt ryggnettverk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivningsgruppen for Nasjonalt ryggnettverk
Utvalgsnummer: 6313000
Hjemmel:
Opprettet i 1999. Rådgivende for Nasjonalt ryggnettverk og Sosial- og helsedepartementet vedrørende ryggomsorgen i Norge.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Sosialdepartementet 3 88000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Unni Gunvaldsen Abusdal 219 Bedriftslege
2002 Turid Klette 301 Saksbehandler
2002 Henrik Sinding-Larsen 301 Styreleder
2002 Reidar Dullerud 301 Professor
2002 Håkon Lie 301 Lege
2002 Erik Bautz-Holter 301 Overlege
2002 Kjersti Storheim 301 Stipendiat
2002 Kari Paulsen 301 Rådgiver
2002 Ellen Strengehagen 627 Administrasjonsdirektør
2002 Eli Magnesen 722 Kiropraktor
2002 Leder Arne-Birger Knapskog 806 Seniorrådgiver
2002 Jan Sture Skouen 1201 Adm. Overlege
2002 Leder Petter Øgar 1420 Fylkeslege
2002 Øystein P. Nygaard 1601 Overlege
2002 Tor Ingebrigtsen 1902 Avdelingsoverlege