Forvaltningsdatabasen

Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp
Utvalgsnummer: 6317000
Hjemmel:
Opprettet i 1997. Behandler klager fra grossister over Vinmonopolets beslutninger om innkjøp.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Sosialdepartementet
2003 Sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Kari Gjesteby 301 Direktør
2002 Anne Ohrt 301 Fylkesnemndsleder
2002 Morten Inge Hellevang 301 Finansdirektør
2002 Else Frislid 301 Seniorrådgiver
2002 Nils Holm 301 Kommunaldirektør
2002 Jens Vig 602 Porteføljeforvalter
2002 Leder Siv Torunn Skagestad 1001 Advokat
2002 Steingrim Bull 1902 Lagdommer
2003 Nils Holm Kommunaldirektør
2003 Kari Gjesteby Direktør
2003 Morten Inge Hellevang Finansdirektør
2003 Steingrim Bull Lagdommer
2003 Leder Siv Torunn Skagestad Advokat
2003 Else Frislid Seniorrådgiver
2003 Anne Ohrt Fylkesnemndsleder
2003 Jens Vig Porteføljeforvalter