Forvaltningsdatabasen

Styre for Delta-senteret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styre for Delta-senteret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styre for Delta-senteret
Utvalgsnummer: 6319000
Hjemmel:
Styret ble opprettet i 2001. Delta-senterets virksomhet ledes av et styre som skal sørge for at senterets virksomhet drives og utvikles i henhold til fastsatte mål, mandat og resultatkrav.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Sosialdepartementet
2003 Sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Jon Nesheim 220 Regnskapsfører
2002 Øivind Skotland 301 Prosjektleder
2002 Gerd Vidje 301 Informasjonsrådgiver
2002 Berit Therese Larsen 301 Fagpolitisk Konsulent
2002 Ingunn Brita Moser 301 Forsker
2002 Tone Rønnevig 301 Rådgiver
2002 Tore Lange 301 Overarkitekt
2002 Nestleder Eli Skattebu 301 Sekretær
2002 Hilde K. Westgaard Horge 403 Kontorleder
2002 Terje Sund 412 Kontorsjef
2002 Jan Ivar Jansen 612 Overingeniør
2002 Torbjørn Hodne 1021 Fhv. Lektor
2002 Eli Lidal 1601 Prosjektleder
2002 Nina Kathleen Ford 1601 Førsteamanuensis
2002 Bjørn Sverre Nygård 1601 Formidler
2002 Leder Ottar Vist 1714 Leder
2003 Tone Rønnevig Rådgiver
2003 Berit Therese Larsen Fagpolitisk Konsulent
2003 Øivind Skotland Prosjektleder
2003 Tore Lange Overarkitekt
2003 Jan Ivar Jansen Overingeniør
2003 Hilde K. Westgaard Horge Kontorleder
2003 Terje Sund Kontorsjef
2003 Gerd Vidje Informasjonsrådgiver
2003 Nestleder Eli Skattebu Sekretær
2003 Leder Ottar Vist Leder
2003 Ingunn Brita Moser Forsker
2003 Torbjørn Hodne Fhv. Lektor
2003 Jon Nesheim Regnskapsfører
2003 Eli Lidal Prosjektleder
2003 Bjørn Sverre Nygård Formidler
2003 Nina Kathleen Ford Førsteamanuensis