Forvaltningsdatabasen

Aldersgrenserådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Aldersgrenserådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Aldersgrenserådet
Utvalgsnummer: 6407600
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1960
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 5 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Harald Salvesen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Knut Bartnes 1 233 Forhandlingssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kristoffer Gundersen 1 301 Avdelingssjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Finn Walle 1 301 Ass.Arbeidsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Astrid Murberg Martinsen 2 702 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Georg Ruud 1 903 I statsråd 1970