Forvaltningsdatabasen

Nasjonalt råd for ernæring

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nasjonalt råd for ernæring" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nasjonalt råd for ernæring
Utvalgsnummer: 7002000
Hjemmel:
Rådet skal arbeide for å bedre ernæringssituasjonen i befolkningen. Rådet skal gi myndighetene faglige råd i spørsmål som angår ernæring og helse. Rådet kan på eget initiativ uttale seg i spørsmål som angår kosthold og ernæring.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2003 Rune Blomhoff Professor
2003 Ursula Falkner Avdelingssjef
2003 Kari Tove Elvbakken Forskningsdirektør
2003 Gerd Holmboe-Ottesen Førsteamanuensis
2003 Leder Knut-Inge Klepp Professor
2003 Nestleder Haakon E. Meyer Professor
2003 Svein Olav Kolset Professor
2003 Anne Bergljot Bærug Prosjektleder
2003 Mette Helvik Morken Avdelingsleder
2003 Nestleder Bernadette Nirmal Kumar Stipendiat
2003 Tore Henriksen Professor
2003 Bjarne Jacobsen Professor
2003 Stein Emil Vollset Professor
2003 Sissel Henriette Eriksen Førsteamanuensis
2003 Kristian Midthjell Førsteamanuensis