Forvaltningsdatabasen

Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) (Faggruppe 3)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) (Faggruppe 3)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) (Faggruppe 3)
Utvalgsnummer: 75
Opprettelsesår: 2004
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
2011 Helse- og omsorgsdepartementet
2012 Helse- og omsorgsdepartementet
2013 Helse- og omsorgsdepartementet
2014 Helse- og omsorgsdepartementet
2015 Helse- og omsorgsdepartementet
2016 Helse- og omsorgsdepartementet
2017 Helse- og omsorgsdepartementet
2018 Helse- og omsorgsdepartementet
2019 Helse- og omsorgsdepartementet
2020 Helse- og omsorgsdepartementet
2021 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Ingolf Figved Nes 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2004 Martinus Løvik 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2006
2004 Audun Helge Nerland 1 0 professor Departementet 01.01.2004 30.06.2013
2004 Grethe Synnøve Foss 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 31.03.2006
2004 Leiv Sigve Håvarstein 1 0 professor Departementet 01.01.2004 01.12.2005
2004 Knut G. Berdal 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 05.11.2009
2004 Casper Linnestad 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2005 Sonja Sletner Klemsdal 2 0 forsker Departementet 01.01.2005 01.01.2008
2005 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2005 Ingolf Figved Nes 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2005 Vibeke Ellen Thrane 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2005 31.03.2010
2005 Leiv Sigve Håvarstein 1 0 professor Departementet 01.01.2004 01.12.2005
2005 Martinus Løvik 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2006
2005 Audun Helge Nerland 1 0 professor Departementet 01.01.2004 30.06.2013
2005 Casper Linnestad 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2005 Grethe Synnøve Foss 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 31.03.2006
2005 Knut G. Berdal 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 05.11.2009
2006 Knut G. Berdal 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 05.11.2009
2006 Grethe Synnøve Foss 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 31.03.2006
2006 Ingolf Figved Nes 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2006 Martinus Løvik 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2006
2006 Casper Linnestad 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2006 Vibeke Ellen Thrane 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2005 31.03.2010
2006 Audun Helge Nerland 1 0 professor Departementet 01.01.2004 30.06.2013
2006 Sonja Sletner Klemsdal 2 0 forsker Departementet 01.01.2005 01.01.2008
2006 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2007 Ingolf Figved Nes 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2007 Anne Ingeborg Myhr 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2007 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2007 Odd Egil Stabbetorp 1 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2007 Casper Linnestad 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2007 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2007 Knut G. Berdal 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 05.11.2009
2007 Audun Helge Nerland 1 0 professor Departementet 01.01.2004 30.06.2013
2007 Sonja Sletner Klemsdal 2 0 forsker Departementet 01.01.2005 01.01.2008
2007 Vibeke Ellen Thrane 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2005 31.03.2010
2007 Jihong Liu Clarke 2 15110 forsker Departementet 01.01.2007 02.01.2009
2007 Helge Klungland 1 73200 rektor Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2007 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2008 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2008 Askild Lorentz Holck 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 30.04.2014
2008 Casper Linnestad 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2008 Odd Egil Stabbetorp 1 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2008 Sonja Sletner Klemsdal 2 0 forsker Departementet 01.01.2005 01.01.2008
2008 Vibeke Ellen Thrane 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2005 31.03.2010
2008 Richard Meadow 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2008 Rose Vikse 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2008 Ingolf Figved Nes 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2008 Audun Helge Nerland 1 0 professor Departementet 01.01.2004 30.06.2013
2008 Anne Ingeborg Myhr 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2008 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2008 Knut G. Berdal 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 05.11.2009
2008 Arne THOMAS Bøhn 1 0 forsker Departementet 01.01.2008 31.03.2010
2008 Jihong Liu Clarke 2 15110 forsker Departementet 01.01.2007 02.01.2009
2008 Helge Klungland 1 73200 rektor Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2008 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2009 Rose Vikse 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2009 Anne Ingeborg Myhr 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2009 Askild Lorentz Holck 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 30.04.2014
2009 Ingolf Figved Nes 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2009 Arne THOMAS Bøhn 1 0 forsker Departementet 01.01.2008 31.03.2010
2009 Odd Egil Stabbetorp 1 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2009 Richard Meadow 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2009 Knut G. Berdal 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 05.11.2009
2009 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2009 Vibeke Ellen Thrane 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2005 31.03.2010
2009 Casper Linnestad 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2009 Audun Helge Nerland 1 0 professor Departementet 01.01.2004 30.06.2013
2009 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2009 Jihong Liu Clarke 2 15110 forsker Departementet 01.01.2007 02.01.2009
2009 Helge Klungland 1 73200 rektor Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2009 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2010 Audun Helge Nerland 1 0 professor Departementet 01.01.2004 30.06.2013
2010 Ingolf Figved Nes 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2010 Åshild K. Andreassen 2 0 forsker Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2010 Vibeke Ellen Thrane 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2005 31.03.2010
2010 Casper Linnestad 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2010 Heidi Sjursen Konestabo 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2010 Arne THOMAS Bøhn 1 0 forsker Departementet 01.01.2008 31.03.2010
2010 Askild Lorentz Holck 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 30.04.2014
2010 Rose Vikse 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2010 Richard Meadow 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2010 Per Brandtzæg 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2010 Anne Ingeborg Myhr 2 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2010 Olavi Junttila 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2010 Odd Egil Stabbetorp 1 0 forsker Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2010 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2010 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2010 Helge Klungland 1 73200 rektor Departementet 01.01.2007 31.03.2010
2010 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2011 Richard Meadow 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2011 Åshild K. Andreassen 2 0 forsker Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2011 Audun Helge Nerland 1 0 professor Departementet 01.01.2004 30.06.2013
2011 Per Brandtzæg 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2011 Olavi Junttila 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2011 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2011 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2011 Heidi Sjursen Konestabo 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2011 Rose Vikse 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2011 Askild Lorentz Holck 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 30.04.2014
2011 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2012 Audun Helge Nerland 1 0 professor Departementet 01.01.2004 30.06.2013
2012 Heidi Sjursen Konestabo 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2012 Rose Vikse 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2012 Askild Lorentz Holck 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 30.04.2014
2012 Åshild K. Andreassen 2 0 forsker Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2012 Richard Meadow 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2012 Olavi Junttila 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2012 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2012 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2012 Per Brandtzæg 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2012 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2013 Per Brandtzæg 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2013 Heidi Sjursen Konestabo 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2013 Olavi Junttila 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2013 Rose Vikse 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2013 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2013 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2013 Askild Lorentz Holck 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 30.04.2014
2013 Richard Meadow 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2013 Audun Helge Nerland 1 0 professor Departementet 01.01.2004 30.06.2013
2013 Åshild K. Andreassen 2 0 forsker Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2013 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2014 Knut Tomas Dalen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2014 Askild Lorentz Holck 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 30.04.2014
2014 Heidi Sjursen Konestabo 2 0 postdoktor Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2014 Per Brandtzæg 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2014 Richard Meadow 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2014 Rose Vikse 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2014 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2014 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2014 Olavi Junttila 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2014 Åshild K. Andreassen 2 0 forsker Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2014 Monica Sanden 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2014 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2015 Richard Meadow 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2015 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2015 Rose Vikse 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2015 Monica Sanden 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2015 Per Brandtzæg 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2015 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2015 Knut Tomas Dalen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2015 Inger Elisabeth Måren 2 0 postdok Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2015 Åshild K. Andreassen 2 0 forsker Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2015 Olavi Junttila 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2015 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2016 Knut Tomas Dalen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2016 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2016 Åshild K. Andreassen 2 0 forsker Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2016 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2016 Per Brandtzæg 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2016 Inger Elisabeth Måren 2 0 postdok Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2016 Olavi Junttila 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2016 Monica Sanden 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2016 Richard Meadow 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2016 Rose Vikse 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2016 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2017 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2017 Åshild K. Andreassen 2 0 forsker Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2017 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2017 Olavi Junttila 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2017 Monica Sanden 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2017 Inger Elisabeth Måren 2 0 postdok Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2017 Per Brandtzæg 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2017 Richard Meadow 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2017 Rose Vikse 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2017 Knut Tomas Dalen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2017 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2018 Monica Sanden 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2018 Olavi Junttila 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2018
2018 Richard Meadow 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2018 Inger Elisabeth Måren 2 0 postdok Departementet 01.01.2015 31.03.2018
2018 Knut Helkås Dahl 1 0 toksikolog Departementet 01.01.2005 31.03.2018
2018 Knut Tomas Dalen 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2018 Rose Vikse 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2008 31.03.2018
2018 Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg 2 0 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018
2018 Kåre Magne Nielsen 1 90140 professor Departementet 01.01.2007 31.03.2018