Forvaltningsdatabasen

Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7)
Utvalgsnummer: 79
Opprettelsesår: 2004
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
2011 Helse- og omsorgsdepartementet
2012 Helse- og omsorgsdepartementet
2013 Helse- og omsorgsdepartementet
2014 Helse- og omsorgsdepartementet
2015 Helse- og omsorgsdepartementet
2016 Helse- og omsorgsdepartementet
2017 Helse- og omsorgsdepartementet
2018 Helse- og omsorgsdepartementet
2019 Helse- og omsorgsdepartementet
2020 Helse- og omsorgsdepartementet
2021 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Lene Frost Andersen 2 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2004 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2004 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2004 Ragnhild Halvorsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2014
2004 Kåre H. Julshamn 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2007
2004 Judith Ann Narvhus 2 0 professor Departementet 01.01.2004 15.12.2011
2004 Jan Erik Paulsen 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2004 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2005 Kåre H. Julshamn 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2007
2005 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2005 Lene Frost Andersen 2 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2005 Ragnhild Halvorsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2014
2005 Judith Ann Narvhus 2 0 professor Departementet 01.01.2004 15.12.2011
2005 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2005 Jan Erik Paulsen 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2005 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2006 Lene Frost Andersen 2 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2006 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2006 Kåre H. Julshamn 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2007
2006 Jan Erik Paulsen 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2006 Judith Ann Narvhus 2 0 professor Departementet 01.01.2004 15.12.2011
2006 Ragnhild Halvorsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2014
2006 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2006 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2007 Jan Erik Paulsen 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2007 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2007 Judith Ann Narvhus 2 0 professor Departementet 01.01.2004 15.12.2011
2007 Wenche Frølich 2 0 professor Departementet 01.01.2007 01.06.2015
2007 Kåre H. Julshamn 1 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2007
2007 Lene Frost Andersen 2 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2007 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2007 Ragnhild Halvorsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2014
2007 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2008 Judith Ann Narvhus 2 0 professor Departementet 01.01.2004 15.12.2011
2008 Lene Frost Andersen 2 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2008 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2008 Wenche Frølich 2 0 professor Departementet 01.01.2007 01.06.2015
2008 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2008 Ragnhild Halvorsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2014
2008 Jan Erik Paulsen 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2008 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2009 Judith Ann Narvhus 2 0 professor Departementet 01.01.2004 15.12.2011
2009 Ragnhild Halvorsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2014
2009 Wenche Frølich 2 0 professor Departementet 01.01.2007 01.06.2015
2009 Jan Erik Paulsen 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2009 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2009 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2009 Lene Frost Andersen 2 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2009 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2010 Wenche Frølich 2 0 professor Departementet 01.01.2007 01.06.2015
2010 Jan Ludvig Lyche 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2010 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2010 Per Ole Iversen 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2010 Ragnhild Halvorsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2014
2010 Inger Therese Langsand Lillegaard 2 0 forsker Departementet 01.01.2010 15.08.2011
2010 Judith Ann Narvhus 2 0 professor Departementet 01.01.2004 15.12.2011
2010 Jan Erik Paulsen 1 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2010 Lene Frost Andersen 2 0 professor Departementet 01.01.2004 31.03.2010
2010 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2010 Azam Mansoor 1 0 professor Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2010 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2011 Inger Therese Langsand Lillegaard 2 0 forsker Departementet 01.01.2010 15.08.2011
2011 Azam Mansoor 1 0 professor Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2011 Per Ole Iversen 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2011 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2011 Ragnhild Halvorsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2014
2011 Jan Ludvig Lyche 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2011 Wenche Frølich 2 0 professor Departementet 01.01.2007 01.06.2015
2011 Judith Ann Narvhus 2 0 professor Departementet 01.01.2004 15.12.2011
2011 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2011 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2012 Per Ole Iversen 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2012 Ragnhild Halvorsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2014
2012 Jutta Dierkes 2 0 professor Departementet 01.01.2012 30.04.2014
2012 Azam Mansoor 1 0 professor Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2012 Bjørn Steen Skålhegg 1 0 professor Departementet 01.01.2012 30.04.2014
2012 Wenche Frølich 2 0 professor Departementet 01.01.2007 01.06.2015
2012 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2012 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2012 Jan Ludvig Lyche 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2012 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2013 Jutta Dierkes 2 0 professor Departementet 01.01.2012 30.04.2014
2013 Bjørn Steen Skålhegg 1 0 professor Departementet 01.01.2012 30.04.2014
2013 Jan Ludvig Lyche 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2013 Wenche Frølich 2 0 professor Departementet 01.01.2007 01.06.2015
2013 Ragnhild Halvorsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2014
2013 Azam Mansoor 1 0 professor Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2013 Per Ole Iversen 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2013 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2013 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2013 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2014 Bjørn Steen Skålhegg 1 0 professor Departementet 01.01.2012 30.04.2014
2014 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2014 Kirsten Holven 2 0 professor Departementet 01.01.2014 01.06.2015
2014 Wenche Frølich 2 0 professor Departementet 01.01.2007 01.06.2015
2014 Jan Ludvig Lyche 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2014 Ragnhild Halvorsen 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2004 30.04.2014
2014 Jutta Dierkes 2 0 professor Departementet 01.01.2012 30.04.2014
2014 Tor Arne Strand 1 0 lege Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2014 Grethe Seppola Tell 2 0 professor Departementet 01.01.2014 31.03.2017
2014 Per Ole Iversen 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2014 Kristin Holvik 2 0 forsker Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2014 Azam Mansoor 1 0 professor Departementet 01.01.2010 30.04.2014
2014 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2014 Arild Vaktskjold 1 0 professor Departementet 01.01.2014 31.03.2017
2014 Martinus Løvik 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2014 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2015 Kirsten Holven 2 0 professor Departementet 01.01.2014 01.06.2015
2015 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2015 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2015 Grethe Seppola Tell 2 0 professor Departementet 01.01.2014 31.03.2017
2015 Kristin Holvik 2 0 forsker Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2015 Arild Vaktskjold 1 0 professor Departementet 01.01.2014 31.03.2017
2015 Martinus Løvik 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2015 Tor Arne Strand 1 0 lege Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2015 Per Ole Iversen 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2015 Wenche Frølich 2 0 professor Departementet 01.01.2007 01.06.2015
2015 Helle Margrete Meltzer 2 3600 seniorforsker Departementet 01.01.2004 01.06.2015
2016 Martinus Løvik 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2016 Per Ole Iversen 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2016 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2016 Grethe Seppola Tell 2 0 professor Departementet 01.01.2014 31.03.2017
2016 Arild Vaktskjold 1 0 professor Departementet 01.01.2014 31.03.2017
2016 Tor Arne Strand 1 0 lege Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2016 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2016 Kristin Holvik 2 0 forsker Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2016 Sigrun Henjum 2 4870 Førsteamanuensis Departementet 12.04.2016 31.03.2018
2016 Tonje H. Stea 2 46400 Førsteamanuensis Departementet 21.03.2016 31.03.2018
2017 Per Ole Iversen 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.03.2017
2017 Tor Arne Strand 1 0 lege Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2017 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2017 Kristin Holvik 2 0 forsker Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2017 Arild Vaktskjold 1 0 professor Departementet 01.01.2014 31.03.2017
2017 Grethe Seppola Tell 2 0 professor Departementet 01.01.2014 31.03.2017
2017 Martinus Løvik 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2017 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2017 Sigrun Henjum 2 4870 Førsteamanuensis Departementet 12.04.2016 31.03.2018
2017 Tonje H. Stea 2 46400 Førsteamanuensis Departementet 21.03.2016 31.03.2018
2018 Tor Arne Strand 1 0 lege Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2018 Margaretha Alice Haugen 2 0 seniorforsker Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2018 Kristin Holvik 2 0 forsker Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2018 Livar Frøyland 1 0 forskningssjef Departementet 01.01.2004 31.03.2018
2018 Martinus Løvik 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2014 31.03.2018
2018 Sigrun Henjum 2 4870 Førsteamanuensis Departementet 12.04.2016 31.03.2018
2018 Tonje H. Stea 2 46400 Førsteamanuensis Departementet 21.03.2016 31.03.2018