FORVALTNINGSDATABASEN

Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU
Utvalgsnummer: 8018000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Handelsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 24.03.1952 av Handelsdepartementet
Mandat:
Arbeidsutvalget under Industriberedskapsutvalget for behandling av produksjonsplaner m.v. for krigstid for mekanisk industri.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 6 0 2 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 6 3 2 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 6 3 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ivar Jachwitz 1 230 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Trygve Hartvedt 1 301 Sekretær Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arne Brath 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Jahrman Mangen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Sindre Bostad 1 301 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef 1970
1980 Vanlig medlem Svein A. Kroken 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1981 Leder Ivar Jachwitz 1 230 Byråsjef Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Tom Jensen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Arne Brath 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjarne Skadsem 1 301 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Svein A. Kroken 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Jahrman Mangen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Trygve Hartvedt 1 301 Sekretær Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Lars H. Tønsberg 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970