Forvaltningsdatabasen

Sjøvettkampanjens styre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sjøvettkampanjens styre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sjøvettkampanjens styre
Utvalgsnummer: 8050000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 21.12.1984 av Handelsdepartementet
Mandat:
Legge opp praktisk gjennomføring av kampanjer. Fremme forslag og gi uttalelser om budsjett, årsberetning og regnskap.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Departementet for handel og skipsfart 8 8 4 0 Vedkommende departement
1987 Departementet for handel og skipsfart 8 8 1 0
1988 Utenriksdepartementet 8 8 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Vanlig varamedlem Jan E. Evensen 1 217 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arve Sundheim 1 219 Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Dag Sørlie 1 219 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Astrid Varmann 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Unni Lilledal 2 219 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gundla Kvam 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Harry Grytebakk 1 226 Redningsinspektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Olaf Trysnes 1 301 Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jean Pierre Steen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Leder Sylvi Ofstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Thorstein Dreyer 1 301 Informasjonssekre Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Henrik J. Huitfeldt 1 301 Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Karl M. Wiklund 1 628 Overingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Evy Minde 2 918 Salgssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bernhard Askeland 1 1146 Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Valborg Røvreit Haugen 2 1529 Distriktssekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jan E. Evensen 1 217 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gundla Kvam 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Astrid Varmann 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Unni Lilledal 2 219 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arve Sundheim 1 219 Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Dag Sørlie 1 219 Generalsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Harry Grytebakk 1 226 Redningsinspekt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Olaf Trysnes 1 301 Av departement 1970
1987 Leder Sylvi Ofstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Thorstein Dreyer 1 301 Informasjonssek Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Henrik J. Huitfeldt 1 301 Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jean Pierre Steen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Karl M. Wiklund 1 628 Overingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Evy Minde 2 918 Salgssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bernhard Askeland 1 1146 Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Valborg Røvreit Haugen 2 1529 Distriktssekret Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan E. Evensen 1 217 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arve Sundheim 1 219 Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Gundla Kvam 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Astrid Varmann 2 219 Planleggingsled Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Dag Sørlie 1 219 Generalsekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Unni Lilledal 2 219 Sekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Harry Grytebakk 1 226 Redningsinspekt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Thorstein Dreyer 1 301 Informasjonssek Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Henrik J. Huitfeldt 1 301 Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jean Pierre Steen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Leder Sylvi Ofstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Olaf Trysnes 1 301 Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Karl M. Wiklund 1 628 Overingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Evy Minde 2 918 Salgssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bernhard Askeland 1 1146 Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Valborg Røvreit Haugen 2 1529 Distriktssekret Av departement 1970