Forvaltningsdatabasen

Red.gruppe for utarbeidelse av retningslinjer for sakkyndige

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Red.gruppe for utarbeidelse av retningslinjer for sakkyndige" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Red.gruppe for utarbeidelse av retningslinjer for sakkyndige
Utvalgsnummer: 8069000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Barne- og familiedepartementet 7 0 5 77530
1997 Barne- og familiedepartementet 7 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Vanlig medlem Annelise Rønneberg 2 213 Lagdommer Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Elisabeth Backe-Hansen 2 216 Forsker Av departement 1970
1996 Medlem og sekretær Sissel Tveito 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Johan Felix Lous 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Berit Grøholt 2 301 Barnepsykiater Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Merete Smith 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Leder Haldor Øvreeide 1 1243 Psykolog Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Annelise Rønneberg 2 213 Lagdommer Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Elisabeth Backe-Hansen 2 216 Forsker Av departement 1970
1997 Medlem og sekretær Sissel Tveito 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Johan Felix Lous 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Berit Grøholt 2 301 Barnepsykiater Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Merete Smith 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Leder Haldor Øvreeide 1 1243 Psykolog Av departement 1970