Forvaltningsdatabasen

Styret for Kompetansesenter for likestilling

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Kompetansesenter for likestilling" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Kompetansesenter for likestilling
Utvalgsnummer: 8072000
Opprettelsesår: 1997
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1997 Barne- og familiedepartementet 8 4 4 42663
2002 Barne- og familiedepartementet 5 109106
2003 Barne- og familiedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1997 Nestleder Paul Andre Chaffey 1 219 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1997 Leder Anne Carine Tanum 2 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Helga Fastrup Ervik 2 301 Juridisk Konsul Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kjell Erik Øie 1 301 Prosjektleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ellen Sofie Baalsrud 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Marit Wiig 2 301 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jørgen Lorentzen 1 301 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Fatma B. Jynge 2 417 Prosjektdirektø Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Per Stjernelund 1 705 Psykolog Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Toril Moan 2 1804 Prosjektleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Rita Lekang 2 1804 Sekretær Av departement 1970
2002 Sonja Njølstad 216 Marketing Planner
2002 Rachel Moni Eapen Paul 219 Rådgiver
2002 Leder Liv Rosmer Fisknes 219 Prost
2002 Marius Råkil 301 Psykolog
2002 Per Kristian Dotterud 301 Daglig Leder
2002 Aage Barstad 301 Pensjonist
2002 Torbjørg Aalborg 301 Politisk Rådgiver
2002 Shabana Rehman 301
2002 Lene Nilsen 301 Informasjonsrådgiver
2002 Nestleder Torbjørn Urfjell 1001 Prosjektleder
2002 Eivind Olsvik 1201 Sosiolog
2003 Sonja Njølstad Marketing Planner
2003 Per Kristian Dotterud Daglig Leder
2003 Marius Råkil Psykolog
2003 Torbjørg Aalborg Politisk Rådgiver
2003 Leder Liv Rosmer Fisknes Prost
2003 Nestleder Torbjørn Urfjell Prosjektleder
2003 Litt Woon Long -
2003 Lene Nilsen Informasjonsrådgiver
2003 Rachel Moni Eapen Paul Rådgiver
2003 Eivind Olsvik Sosiolog
2003 Aage Barstad Pensjonist