Forvaltningsdatabasen

Det interdepartementale polarutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det interdepartementale polarutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det interdepartementale polarutvalg
Utvalgsnummer: 84
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
2006 Justis- og politidepartementet
2007 Justis- og politidepartementet
2008 Justis- og politidepartementet
2009 Justis- og politidepartementet
2010 Justis- og politidepartementet
2011 Justis- og politidepartementet
2012 Justis- og beredskapsdepartementet
2013 Justis- og beredskapsdepartementet
2014 Justis- og beredskapsdepartementet
2015 Justis- og beredskapsdepartementet
2016 Justis- og beredskapsdepartementet
2017 Justis- og beredskapsdepartementet
2018 Justis- og beredskapsdepartementet
2019 Justis- og beredskapsdepartementet
2020 Justis- og beredskapsdepartementet
2021 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Randi Vesseltun 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 30.06.2007
2004 Malin Soltvedt Nossum 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2004 Odd Ingerø Olsen 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2002 28.02.2005
2004 Per Einar Nilsen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 31.01.2004
2004 Robert Kvile 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2004 Arne Sannes Bjørnstad 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 18.01.2007
2004 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2004 Karen Nossum Bie 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2004 Olav Orheim 1 0 direktør Departementet 01.01.1993 31.05.2005
2004 Gunstein Uleberg Møllen 1 0 byråsjef Departementet 01.01.2002 31.10.2010
2004 Kjartan M. Teigen 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 30.09.2005
2004 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2004 Morten M. Kallevig 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1978 31.12.2008
2004 Odd Einar Dørum 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2001 17.10.2005
2004 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2004 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2004 Svein Tore Halvorsen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2001 18.01.2007
2004 Heidi Margareth Johansen 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 31.12.2004
2004 Johán H. Williams 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2002 18.01.2007
2004 Jan T. Holvik 1 0 polarrådgiver Departementet 01.01.1999 31.01.2005
2004 Jon Ramberg 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.08.2004
2004 Inger Aarvaag Stokke 2 8520 seniorrådgiver Departementet 01.01.2003 31.08.2004
2004 Petter Meier 1 13440 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 30.08.2011
2004 Sture Berg Helgesen 1 13650 underdirektør Departementet 01.01.2002 07.01.2010
2005 Karsten Klepsvik 1 0 polarrådgiver Departementet 01.01.2005 31.01.2013
2005 Olav Orheim 1 0 direktør Departementet 01.01.1993 31.05.2005
2005 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2005 Malin Soltvedt Nossum 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2005 Morten M. Kallevig 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1978 31.12.2008
2005 Gunstein Uleberg Møllen 1 0 byråsjef Departementet 01.01.2002 31.10.2010
2005 Arne Sannes Bjørnstad 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 18.01.2007
2005 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2005 Karen Nossum Bie 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2005 Odd Einar Dørum 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2001 17.10.2005
2005 Odd Ingerø Olsen 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2002 28.02.2005
2005 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2005 Johán H. Williams 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2002 18.01.2007
2005 Per Sefland 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2005 Randi Vesseltun 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 30.06.2007
2005 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2005 Kjartan M. Teigen 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 30.09.2005
2005 Robert Kvile 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2005 Jan T. Holvik 1 0 polarrådgiver Departementet 01.01.1999 31.01.2005
2005 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2005 Svein Tore Halvorsen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2001 18.01.2007
2005 Jon-Kristian Pareliussen 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2005 18.01.2007
2005 Anette Kristiansen 2 7570 førstekonsulent Departementet 01.01.2005 18.01.2007
2005 Petter Meier 1 13440 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 30.08.2011
2005 Sture Berg Helgesen 1 13650 underdirektør Departementet 01.01.2002 07.01.2010
2006 Kirsten Ullbæk Selvig 2 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 31.08.2010
2006 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2006 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2006 Gunstein Uleberg Møllen 1 0 byråsjef Departementet 01.01.2002 31.10.2010
2006 Randi Vesseltun 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 30.06.2007
2006 Arne Sannes Bjørnstad 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 18.01.2007
2006 Karen Nossum Bie 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2006 Per Sefland 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Jon-Kristian Pareliussen 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2005 18.01.2007
2006 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2006 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2006 Øystein Hagerup 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2006 31.12.2008
2006 Johán H. Williams 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2002 18.01.2007
2006 Karsten Klepsvik 1 0 polarrådgiver Departementet 01.01.2005 31.01.2013
2006 Robert Kvile 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2006 Bjørn, Fossli Johansen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 01.01.2012
2006 Kristin Melsom 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2006 30.04.2007
2006 Svein Tore Halvorsen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2001 18.01.2007
2006 Sigrun M. Holst 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 31.12.2008
2006 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 09.09.2012
2006 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2006 Malin Soltvedt Nossum 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2006 Morten M. Kallevig 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1978 31.12.2008
2006 Anette Kristiansen 2 7570 førstekonsulent Departementet 01.01.2005 18.01.2007
2006 Petter Meier 1 13440 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 30.08.2011
2006 Sture Berg Helgesen 1 13650 underdirektør Departementet 01.01.2002 07.01.2010
2007 Per Sefland 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2007 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2007 Johán H. Williams 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2002 18.01.2007
2007 Gunstein Uleberg Møllen 1 0 byråsjef Departementet 01.01.2002 31.10.2010
2007 Stein Rosenberg 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2007 01.01.2012
2007 Karen Nossum Bie 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2007 Øystein Hagerup 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2006 31.12.2008
2007 Arne Sannes Bjørnstad 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 18.01.2007
2007 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 09.09.2012
2007 Robert Kvile 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2007 Jon-Kristian Pareliussen 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2005 18.01.2007
2007 Karsten Klepsvik 1 0 polarrådgiver Departementet 01.01.2005 31.01.2013
2007 Asbjørn Braanaas 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2007 Sigrun M. Holst 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 31.12.2008
2007 Morten M. Kallevig 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1978 31.12.2008
2007 Malin Soltvedt Nossum 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2007 Randi Vesseltun 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 30.06.2007
2007 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2007 Guro B. Ringlund 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2007 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2007 Svein Tore Halvorsen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2001 18.01.2007
2007 Bjørn, Fossli Johansen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 01.01.2012
2007 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2007 Kirsten Ullbæk Selvig 2 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 31.08.2010
2007 Kristin Melsom 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2006 30.04.2007
2007 Anette Kristiansen 2 7570 førstekonsulent Departementet 01.01.2005 18.01.2007
2007 Petter Meier 1 13440 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 30.08.2011
2007 Sture Berg Helgesen 1 13650 underdirektør Departementet 01.01.2002 07.01.2010
2008 Arnt Egil Ursin 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.01.2010
2008 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2008 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2008 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2008 Robert Kvile 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2008 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2008 Morten M. Kallevig 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1978 31.12.2008
2008 Asbjørn Braanaas 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2008 Ole A Lindeman 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 30.04.2011
2008 Trond Høyde 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2008 Karsten Klepsvik 1 0 polarrådgiver Departementet 01.01.2005 31.01.2013
2008 Øystein Hagerup 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2006 31.12.2008
2008 Kirsten Ullbæk Selvig 2 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 31.08.2010
2008 Anita Christoffersen 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.08.2011
2008 Therese Steen 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 31.12.2016
2008 Malin Soltvedt Nossum 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2008 Karen Nossum Bie 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2008 Per Sefland 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Guro B. Ringlund 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2008 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 09.09.2012
2008 Bjørn, Fossli Johansen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 01.01.2012
2008 Stein Rosenberg 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2007 01.01.2012
2008 Sigrun M. Holst 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 31.12.2008
2008 Gunstein Uleberg Møllen 1 0 byråsjef Departementet 01.01.2002 31.10.2010
2008 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2008 Petter Meier 1 13440 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 30.08.2011
2008 Sture Berg Helgesen 1 13650 underdirektør Departementet 01.01.2002 07.01.2010
2009 Bjørn, Fossli Johansen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 01.01.2012
2009 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2009 Karsten Klepsvik 1 0 polarrådgiver Departementet 01.01.2005 31.01.2013
2009 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2009 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2009 Arnt Egil Ursin 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.01.2010
2009 Malin Soltvedt Nossum 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2009 Kirsten Ullbæk Selvig 2 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 31.08.2010
2009 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 09.09.2012
2009 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2009 Karen Nossum Bie 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2009 Anita Christoffersen 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.08.2011
2009 Omar Saleemi 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 01.12.2012
2009 Esben Schlytter 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2009 31.10.2010
2009 Gunstein Uleberg Møllen 1 0 byråsjef Departementet 01.01.2002 31.10.2010
2009 Ole A Lindeman 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 30.04.2011
2009 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2009 Robert Kvile 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2009 Therese Steen 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 31.12.2016
2009 Siv Christin Gaalaas 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 31.10.2010
2009 Asbjørn Braanaas 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2009 Arnulf Løseth Tverberg 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2010
2009 Stein Rosenberg 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2007 01.01.2012
2009 Richard Gjertsen 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2009 01.09.2012
2009 Trond Høyde 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2009 Petter Meier 1 13440 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 30.08.2011
2009 Sture Berg Helgesen 1 13650 underdirektør Departementet 01.01.2002 07.01.2010
2010 Karen Nossum Bie 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2010 Therese Steen 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 31.12.2016
2010 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 09.09.2012
2010 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2010 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2010 Bjørn, Fossli Johansen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 01.01.2012
2010 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2010 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2010 Vibeke Greni 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 01.01.2014
2010 Siv Christin Gaalaas 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 31.10.2010
2010 Anita Christoffersen 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.08.2011
2010 Arnt Egil Ursin 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.01.2010
2010 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2010 Gunstein Uleberg Møllen 1 0 byråsjef Departementet 01.01.2002 31.10.2010
2010 Robert Kvile 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2010 Kirsten Ullbæk Selvig 2 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 31.08.2010
2010 Arnulf Løseth Tverberg 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2010
2010 Malin Soltvedt Nossum 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2004 07.01.2010
2010 Kirsti Kvie Gardum 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 01.12.2012
2010 Richard Gjertsen 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2009 01.09.2012
2010 Ole A Lindeman 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 30.04.2011
2010 Asbjørn Braanaas 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2010 Stein Rosenberg 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2007 01.01.2012
2010 Esben Schlytter 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2009 31.10.2010
2010 Omar Saleemi 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 01.12.2012
2010 Karsten Klepsvik 1 0 polarrådgiver Departementet 01.01.2005 31.01.2013
2010 Kristoffer Bjørklund 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 01.01.2014
2010 Petter Meier 1 13440 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 30.08.2011
2010 Sture Berg Helgesen 1 13650 underdirektør Departementet 01.01.2002 07.01.2010
2011 Anita Christoffersen 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.08.2011
2011 Grete Faremo 2 0 justisminister Departementet 01.01.2011 18.11.2013
2011 Therese Steen 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 31.12.2016
2011 Kirsti Kvie Gardum 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 01.12.2012
2011 Richard Gjertsen 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2009 01.09.2012
2011 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2011 Karen Nossum Bie 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2011 Stein Rosenberg 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2007 01.01.2012
2011 Bjørn, Fossli Johansen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 01.01.2012
2011 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2011 Vibeke Greni 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 01.01.2014
2011 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2011 Kristoffer Bjørklund 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 01.01.2014
2011 Omar Saleemi 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 01.12.2012
2011 Asbjørn Braanaas 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2011 Karsten Klepsvik 1 0 polarrådgiver Departementet 01.01.2005 31.01.2013
2011 Ole A Lindeman 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 30.04.2011
2011 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2011 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2011 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 09.09.2012
2011 Petter Meier 1 13440 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2001 30.08.2011
2012 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2012 Pia Gjesme Holm 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2012 14.04.2013
2012 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2012 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2012 Kristoffer Bjørklund 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 01.01.2014
2012 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2006 09.09.2012
2012 Karsten Klepsvik 1 0 polarrådgiver Departementet 01.01.2005 31.01.2013
2012 Kirsti Kvie Gardum 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 01.12.2012
2012 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2012 Richard Gjertsen 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2009 01.09.2012
2012 Grete Faremo 2 0 justisminister Departementet 01.01.2011 18.11.2013
2012 Stein Rosenberg 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2007 01.01.2012
2012 Vibeke Greni 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 01.01.2014
2012 Asbjørn Braanaas 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 01.08.2012
2012 Haakon Riekeles 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2012 01.01.2014
2012 Bjørn, Fossli Johansen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2006 01.01.2012
2012 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2012 Omar Saleemi 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 01.12.2012
2012 Therese Steen 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 31.12.2016
2013 Karsten Klepsvik 1 0 polarrådgiver Departementet 01.01.2005 31.01.2013
2013 Therese Steen 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 31.12.2016
2013 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2013 Kristoffer Bjørklund 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 01.01.2014
2013 Grete Faremo 2 0 justisminister Departementet 01.01.2011 18.11.2013
2013 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2013 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2013 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2013 Pia Gjesme Holm 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2012 14.04.2013
2013 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2013 Vibeke Greni 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 01.01.2014
2013 Haakon Riekeles 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2012 01.01.2014
2013 Anders Anundsen 1 0 justisminister Departementet 01.01.2013 31.12.2016
2014 Wenche Stenberg 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2014 12.07.2016
2014 Kristoffer Bjørklund 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 01.01.2014
2014 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2014 Therese Steen 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 31.12.2016
2014 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2014 Haakon Riekeles 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2012 01.01.2014
2014 Morten Grindaker 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2014 01.09.2015
2014 Anders Anundsen 1 0 justisminister Departementet 01.01.2013 31.12.2016
2014 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2014 Vibeke Greni 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 01.01.2014
2014 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2014 Else Berit Eikeland 2 0 underdirektør Departementet 01.01.2014 31.12.2016
2014 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2014 Solveig Margrethe Juvkvam 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2014 01.09.2015
2015 Therese Steen 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 31.12.2016
2015 Else Berit Eikeland 2 0 underdirektør Departementet 01.01.2014 31.12.2016
2015 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2015 Kjerstin Askholt 2 0 sysselmann Departementet 01.01.2003 30.09.2015
2015 Wenche Stenberg 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2014 12.07.2016
2015 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2015 Solveig Margrethe Juvkvam 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2014 01.09.2015
2015 Morten Grindaker 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2014 01.09.2015
2015 Odd Olsen Ingerø 1 0 sysselmann Departementet 01.01.2001 30.09.2015
2015 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2015 Anders Anundsen 1 0 justisminister Departementet 01.01.2013 31.12.2016
2016 Jørn Ringlund 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1998 31.12.2016
2016 Anders Anundsen 1 0 justisminister Departementet 01.01.2013 31.12.2016
2016 Else Berit Eikeland 2 0 underdirektør Departementet 01.01.2014 31.12.2016
2016 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2016 Tore Andreas Ising 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1990 31.12.2016
2016 Therese Steen 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 31.12.2016
2016 Wenche Stenberg 2 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2014 12.07.2016
2017 Jan Gunnar Winther 1 0 direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2017
2017 Per-Willy Amundsen 1 0 Justis- og beredskapsminister Departementet 01.01.2017 17.01.2018
2018 Tor Mikkel Wara 1 0 Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Departementet 04.04.2018 22.01.2019
2018 Per-Willy Amundsen 1 0 Justis- og beredskapsminister Departementet 01.01.2017 17.01.2018
2018 Sylvi Listhaug 2 0 Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Departementet 17.01.2018 04.04.2018
2019 Tor Mikkel Wara 1 0 Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Departementet 04.04.2018 22.01.2019