Forvaltningsdatabasen

Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører
Utvalgsnummer: 9019000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1956
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Hjemmel:
Opprettet 10.03.1956 av Industridepartementet i henhold til lov av 24. oktober 1952 om godkjenning av entreprenører m.v. paragraf 6, 1. ledd.
Mandat:
Nemnda er rådgivende organ for departementet i forbindelse med søknader om godkjenning som entreprenør, og i tilfelle andre saker i forbindelse med entreprenørloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 13 0 3 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 13 13 3 66000 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 3 125000 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 13 13 4 130072 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 13 13 3 50293 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 13 13 4 133247 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 13 13 2 86403 Vedkommende departement
1987 Industridepartementet 13 13 3 33000
1988 Næringsdepartementet 12 14 2 39762
1989 Næringsdepartementet 12 14 2 43062
1990 Næringsdepartementet 12 14 3 22000
1991 Næringsdepartementet 12 14 3 75618
1992 Næringsdepartementet 12 14 3 37951
1993 Næringsdepartementet 12 14 2 133626
1994 Næringsdepartementet 12 14 2 48933
1995 Nærings- og energidepartementet 12 14 2 38535
1996 Næringsdepartementet 12 14 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Odd Mellum 1 217 Teknisk Rådmann Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Erik M. Hovind 1 219 Tømrermester Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Johan Østberg 1 230 Oppmåler Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Harald Øveraas 1 230 Anleggssekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Randsborg 1 233 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Odd Isaksen 1 301 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Bruun Amundsen 1 301 Rådgivende Ingeniør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Folkvard Vevstad 1 301 Teknisk Direktør Av departement 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Else Var 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Per Sæther 1 301 Murmester Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Knut Rygh 1 301 Murmester Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ivar Spolen Nilsen 1 301 Byggmester Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Reidar E. Aasgaard 1 301 Viseadministrerende Direk Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Magne Brekstad 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne-Tinne Kiel Friis 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Andersgaard 1 301 Tømrer 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Anleggssekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Villy Jacobsen 1 301 Nestformann Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Knut Arvid Blom 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Norheim 1 1102 Administrerende Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arne Rettedal 1 1103 Sivilingeniør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bjarne Willanger 1 1201 Overingeniør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Alf Rognaldsen 1 1201 Murer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Fjærtoft 1 1504 Bygningssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Knut Ragnar Brune 1 1519 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Per Johan Larsen 1 1601 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kirsti Knudsen 2 2012 Arkitekt Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Norheim 1 1102 Administrerende Direktør Av instans utenfor departement
1983 Vanlig varamedlem Erik M. Hovind 1 219 Tømmermester Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Johan Østberg 1 230 Formann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Randsborg 1 233 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Andersgaard 1 301 Pensjonist Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Knut Arvid Blom 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Per Sæther 1 301 Murmester Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Ingrid Lædre bø 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Odd Isaksen 1 301 Forbundsformann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Anleggssekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Anne-Tinne Kiel Friis 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne L. Hanestad 1 402 Ass. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Norheim 1 1102 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Knut Ragnar Brune 1 1519 Maskinentreprenør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kirsti Knudsen 2 2012 Arkitekt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Røttereng 1 104 Forbundssekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arne Dengerud 1 213 Viseadm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Magne Brekstad 1 215 Sekretær Av departement 1970 1970
1984 Leder Odd Mellum 1 217 Teknisk Rådmann Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Thoresen 1 219 Sivilingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erik M. Hovind 1 219 Tømmermester Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Anders Kristian Holm 1 219 Sivilingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lars Jørgen Sørum 1 219 Byggeleder Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Harald Haug 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Rolf Andersen 1 219 Murmester Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Harald Øveraas 1 230 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Johan Østberg 1 230 Formann Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Knut Arvid Blom 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Finn Haugli 1 301 Ingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Øivind Blankvandsbråten 1 301 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Folkvard Vevstad 1 301 Teknisk Direktør Av departement 1970 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Ingrid Lædre bø 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anne-Tinne Kiel Friis 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Anleggssekretær Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Svein Erik Stryken 1 602 Sekretær Av departement
1984 Vanlig varamedlem John Petter Pettersen 1 903 Byggmester Av departement
1984 Vanlig varamedlem Bjørg Wigestran Årsvoll 2 1102 Konstruktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jacob Bjarne Vabø 1 1103 Sivilingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Alf Rognaldsen 1 1201 Murer Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Bjarne Willanger 1 1201 Overingeniør Av departement 1970 1970
1984 Varamedlem og nestleder Kjell Fjærtoft 1 1504 Bygningssjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kirsti Knudsen 2 2012 Arkitekt Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Røttereng 1 104 Forbundssekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arne Dengerud 1 213 Viseadm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Thoresen 1 219 Sivilingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Rolf Andersen 1 219 Murmester Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Harald Haug 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lars Jørgen Sørum 1 219 Byggeleder Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Anders Kristian Holm 1 219 Sivilingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne-Tinne Kiel Friis 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Øivind Blankvandsbråten 1 301 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Finn Haugli 1 301 Ingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Svein Erik Stryken 1 602 Sekretær Av departement
1985 Vanlig varamedlem John Petter Pettersen 1 903 Byggmester Av departement
1985 Vanlig varamedlem Bjørg Wigestran Årsvoll 2 1102 Konstruktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jacob Bjarne Vabø 1 1103 Sivilingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kirsti Knudsen 2 2012 Arkitekt Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arne Dengerud 1 213 Viseadm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anders Kristian Holm 1 219 Sivilingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Thoresen 1 219 Sivilingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald Haug 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Rolf Andersen 1 219 Murmester Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Lars Jørgen Sørum 1 219 Byggeleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Finn Haugli 1 301 Ingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne-Tinne Kiel Friis 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Røttereng 1 301 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Øivind Blankvandsbråten 1 301 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Svein Erik Stryken 1 602 Sekretær Av departement
1986 Vanlig varamedlem John Petter Pettersen 1 903 Byggmester Av departement
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Wigestran Årsvoll 2 1102 Konstruktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jacob Bjarne Vabø 1 1103 Sivilingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kirsti Knudsen 2 2012 Arkitekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arne Dengerud 1 213 Viseadm. Direkt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald Haug 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Lars Jørgen Sørum 1 219 Byggeleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anders Kristian Holm 1 219 Sivilingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kjell Thoresen 1 219 Sivilingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Rolf Andersen 1 219 Murmester Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anne-Tinne Kiel Friis 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kjell Røttereng 1 301 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Øivind Blankvandsbråten 1 301 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Svein Erik Stryken 1 602 Sekretær Av departement
1987 Vanlig varamedlem John Petter Pettersen 1 903 Byggmester Av departement
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Wigestran Årsvoll 2 1102 Konstruktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jacob Bjarne Vabø 1 1103 Sivilingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kirsti Knudsen 2 2012 Arkitekt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Dengerud 1 213 Viseadm. Direkt Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Magne Brekstad 1 215 Sekretær Av departement 1970 1970
1988 Leder Odd Mellum 1 217 Teknisk Rådmann Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Erik M. Hovind 1 219 Tømmermester Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Åge Solberg 1 219 Oppmåler Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anders Kristian Holm 1 219 Sivilingeniør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Rolf Andersen 1 219 Murmester Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Kjell Thoresen 1 219 Sivilingeniør Av departement 1970 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Ingrid Lædre bø 2 220 Advokat Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Harald Øveraas 1 230 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Kjell Røttereng 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Øivind Blankvandsbråten 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Arne Norsted 1 301 Murmester Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Odd Halvorsrud 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Elisabeth Heggelund 2 301 Ingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Folkvard Vevstad 1 301 Teknisk Direktø Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Anne-Tinne Kiel Friis 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Arne L. Hanestad 1 402 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Svein Erik Stryken 1 602 Sekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Erling M. Erstad 1 612 Ass. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Reidar Pettersen 1 706 Murer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem John Petter Pettersen 1 903 Byggmester Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Jacob Bjarne Vabø 1 1103 Sivilingeniør Av departement 1970 1970
1988 Varamedlem og nestleder Kjell Fjærtoft 1 1504 Bygningssjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Magne Storteig 1 1804 Overingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kirsti Knudsen 2 2012 Arkitekt Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Åge Solberg 1 219 Oppmåler Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd Halvorsrud 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Elisabeth Heggelund 2 301 Ingeniør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arne Norsted 1 301 Murmester Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arne L. Hanestad 1 402 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Erling M. Erstad 1 612 Ass. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Reidar Pettersen 1 706 Murer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Magne Storteig 1 1804 Overingeniør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Åge Solberg 1 219 Oppmåler Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Elisabeth Heggelund 2 301 Ingeniør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arne Norsted 1 301 Murmester Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Odd Halvorsrud 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arne L. Hanestad 1 402 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Erling M. Erstad 1 612 Ass. Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Reidar Pettersen 1 706 Murer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Magne Storteig 1 1804 Overingeniør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Åge Solberg 1 219 Oppmåler Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Elisabeth Heggelund 2 301 Ingeniør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arne Norsted 1 301 Murmester Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Odd Halvorsrud 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arne L. Hanestad 1 402 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Erling M. Erstad 1 612 Ass. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Reidar Pettersen 1 706 Murer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Magne Storteig 1 1804 Overingeniør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Dengerud 1 213 Viseadm. Direkt Av departement 1970 1970
1992 Leder Odd Mellum 1 217 Teknisk Rådmann Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Rolf Andersen 1 219 Murmester Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjell Thoresen 1 219 Sivilingeniør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Anders Kristian Holm 1 219 Disponent Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Åge Solberg 1 219 Oppmåler Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Erik M. Hovind 1 219 Tømmermester Av departement 1970 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Ingrid Lædre bø 2 220 Advokat Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Harald Øveraas 1 230 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Øivind Blankvandsbråten 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjell Røttereng 1 301 Seksjonsleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Elisabeth Heggelund 2 301 Ingeniør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Arne Norsted 1 301 Murmester Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Anne-Tinne Kiel Friis 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Magne Brekstad 1 301 Saksbehandler Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Odd Halvorsrud 1 301 Overingeniør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Arne L. Hanestad 1 402 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Svein Erik Stryken 1 602 Sekretær Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Erling M. Erstad 1 612 Ass. Direktør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Reidar Pettersen 1 706 Murer Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem John Petter Pettersen 1 903 Byggmester Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Jacob Bjarne Vabø 1 1103 Sivilingeniør Av departement 1970 1970
1992 Varamedlem og nestleder Kjell Fjærtoft 1 1504 Bygningssjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Magne Storteig 1 1804 Overingeniør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Kirsti Knudsen 2 2012 Arkitekt Av departement 1970 1970