FORVALTNINGSDATABASEN

Rådgivende nemnd etter håndverksloven

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende nemnd etter håndverksloven" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende nemnd etter håndverksloven
Utvalgsnummer: 9023000
Opprettelsesmåte: Ved kronprinsregentens resolusjon
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 15.10.1971 ved Kronprinsregentens resolusjon.
Mandat:
Den rådgivende nemnd med 4 års funksjonstid, ble opprettet ved Kg.res.av 15.10.1971. Den fikk liten praktisk betydning. Siden 1980 har nemnda ikke vært gjenoppnevnt. Ny lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986, som vil avløse håndverk
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 7 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 7 7 0 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 7 7 0 0 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 7 7 0 0 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 7 7 0 0 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 7 7 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Egil S. Johansen 1 219 Av departement
1980 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Leder Terje Torp 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Eivind Halle 1 219 Administrerende Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ingjald Økland 1 231 Advokat I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement
1980 Vanlig varamedlem Finn Gulbrandsen 1 301 Blikkenslagermester Av departement
1980 Sekretær, ikke medlem Emil Mohr 1 301 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Christian Bergwitz-Larsen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Johannes Mageli 1 412 Administrerende Direktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Astrid Vale 2 806 Byrettsdommer Av departement
1980 Vanlig medlem Lyder Soltvedt 1 1103 Rørleggermester 1970
1980 Vanlig medlem Finn Lien 1 1201 Sekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Gerd Sakshaug 2 1601 I statsråd
1980 Vanlig medlem Bjørn Meland 1 1902 Disponent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Eivind Halle 1 219 Administrerende Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Leder Terje Torp 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Egil S. Johansen 1 219 Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ingjald Økland 1 231 Advokat I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Finn Gulbrandsen 1 301 Blikkenslagermester Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Emil Mohr 1 301 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement
1981 Vanlig medlem Christian Bergwitz-Larsen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Johannes Mageli 1 412 Administrerende Direktør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Astrid Vale 2 806 Byrettsdommer Av departement
1981 Vanlig medlem Lyder Soltvedt 1 1103 Rørleggermester 1970
1981 Vanlig medlem Finn Lien 1 1201 Sekretær Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Gerd Sakshaug 2 1601 I statsråd
1981 Vanlig medlem Bjørn Meland 1 1902 Disponent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Avdelingsleder Av departement 1970
1983 Leder Terje Torp 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Emil Mohr 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lyder Soltvedt 1 1103 Rørleggermester I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Avdelingsleder Av departement 1970
1984 Leder Terje Torp 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lyder Soltvedt 1 1103 Rørleggermester I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Avdelingsleder Av departement 1970
1985 Leder Terje Torp 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lyder Soltvedt 1 1103 Rørleggermester I statsråd 1970
1986 Leder Terje Torp 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Lyder Soltvedt 1 1103 Rørleggermester I statsråd 1970