Forvaltningsdatabasen

Bransjerådet for kjøttbransjen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjerådet for kjøttbransjen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjerådet for kjøttbransjen
Utvalgsnummer: 9052000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1967
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 06.01.1967 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Behandle spørsmål av betydning for bransjen, særlig med sikte på å trygge og styrke konkurranseevnen. Gir ikke uttalelser i lønns-, tariff- eller prisspørsmål. Rådgivende organer for departementet, og tar opp aktuelle spørsmål. Beretning om virksomheten v
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 11 0 0 0
1981 Industridepartementet 11 10 1 0
1982 Industridepartementet 11 10 0 16252 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Anker Eriksen 1 103 Fabrikkmester Av departement
1981 Vanlig varamedlem Anker Eriksen 1 103 Fabrikkmester Av departement