Forvaltningsdatabasen

Styret for Norges geologiske undersøkelse

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges geologiske undersøkelse" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges geologiske undersøkelse
Utvalgsnummer: 9053000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Hjemmel:
Opprettet 09.07.1965 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Statutter og instruks fastsatt av departementet 31. mars 1966.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 7 0 5 85000 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 8 7 4 95000 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 3 130000 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 8 7 4 112000 Annen instans
1984 Industridepartementet 7 3 5 111000 Annen instans
1985 Industridepartementet 7 3 4 153000 Annen instans
1986 Industridepartementet 7 3 4 119000 Annen instans
1987 Industridepartementet 7 3 4 117000
1988 Næringsdepartementet 7 3 4 137000
1989 Næringsdepartementet 7 3 4 83000
1990 Næringsdepartementet 7 3 5 244000
1991 Næringsdepartementet 7 3 5 242000
1992 Næringsdepartementet 7 3 5 275000
1993 Næringsdepartementet 7 3 5 284176
1994 Næringsdepartementet 7 3 5 305000
1995 Nærings- og energidepartementet 7 0 5 290000
1996 Næringsdepartementet 7 3 5 28000
1997 Nærings- og handelsdepartementet 7 3 5 243000
2002 Nærings- og handelsdepartementet 3 250000
2003 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ottar Fjærvoll 1 214 Jorddirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jan Martin Larsen 1 220 Overingeniør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Halvdan Bjørum 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Olav Granheim 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ingvald Almklov 1 1511 Bulldoserkjører I statsråd 1970
1980 Leder Egil Alnæs 1 1601 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Per-Reidar Graff 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Oddvar Blokkum 1 1601 Ingeniør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Bølviken 1 1601 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Roald Ottesen 1 1703 I statsråd 1970
1980 Nestleder Ulf Smith-Meyer 1 1833 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Albert Vasshaug 1 2012 Bergmester I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Ottar Fjærvoll 1 214 Jorddirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Roar Jensen 1 219 Overingeniør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jan Martin Larsen 1 220 Overingeniør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Ellen Korvald 2 301 Avdelingsingeniør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ingvald Almklov 1 1511 Bulldoserkjører I statsråd 1970
1981 Leder Egil Alnæs 1 1601 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Ellen Sigmond 2 1601 Førstestatsgeolog I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Bjørlykke 1 1601 Førstestatsgeolog I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Einar Dalsegg 1 1601 Avdelingsingeniør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Oddvar Blokkum 1 1601 Ingeniør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Svanhild Vallervann 2 1739 Laborant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Randi Fagerli 2 1833 Ingeniør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Inger Lise Meringen 2 1833 Administrasjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Nestleder Ulf Smith-Meyer 1 1833 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Paul J. Paulsen 1 2012 Bergmester I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Roar Jensen 1 219 Overingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jan Martin Larsen 1 220 Overingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ellen Korvald 2 301 Avdelingsingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ottar Fjærvoll 1 720 Fhv. Jorddirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Bjørlykke 1 1601 Førstestatsgeolog I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Einar Dalsegg 1 1601 Avdelingsingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Oddvar Blokkum 1 1601 Ingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ellen Sigmond 2 1601 Førstestatsgeolog I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Svanhild Vallervann 2 1739 Laborant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Inger Lise Meringen 2 1833 Administrasjonssj I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Randi Fagerli 2 1833 Avdelingsingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Paul Paulsen 1 2012 Bergmester I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jan Martin Larsen 1 220 Overingeniør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Harald Øveraas 1 230 Forbundsformann I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ola Øverlie 1 1511 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Einar Dalsegg 1 1601 Avdelingsingeniør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ellen Sigmond 2 1601 Førstestatsgeolog I statsråd
1984 Leder Tor Grong 1 1601 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Nordsteien 1 1601 Bergmester I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anne-Britt Andersen 2 1601 Statsgeolog I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar Tveten 1 1601 Statsgeolog I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Inger Lise Meringen 2 1833 Administrasjonssj I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Harald Øveraas 1 230 Forbundsformann I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ola Øverlie 1 1511 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Anne-Britt Andersen 2 1601 Statsgeolog I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ellen Sigmond 2 1601 Førstestatsgeolog I statsråd 1970
1985 Leder Tor Grong 1 1601 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ole Nordsteien 1 1601 Bergmester I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Einar Dalsegg 1 1601 Avdelingsingeniør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar Tveten 1 1601 Statsgeolog I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Harald Øveraas 1 230 Forbundsformann I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ola Øverlie 1 1511 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ellen Sigmond 2 1601 Førstestatsgeolog I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Einar Tveten 1 1601 Statsgeolog I statsråd 1970
1986 Leder Tor Grong 1 1601 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ole Nordsteien 1 1601 Bergmester I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Einar Dalsegg 1 1601 Avdelingsingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Harald Øveraas 1 230 Forbundsformann I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kari Strande 2 1214 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ola Øverlie 1 1511 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Leder Tor Grong 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Ellen Sigmond 2 1601 Forsker I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ole Nordsteien 1 1601 Bergmester I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Hans Henry Thorsen 1 1601 Ingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Einar Dalsegg 1 1601 Avdelingsingeni I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Norodd Meisfjord 1 1663 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kari Strande 2 1214 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Hans Henry Thorsen 1 1601 Ingeniør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Norodd Meisfjord 1 1663 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kari Strande 2 1214 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Hans Henry Thorsen 1 1601 Ingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Norodd Meisfjord 1 1663 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Harald Øveraas 1 230 Forbundsformann I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Leder Egil Bergsager 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kari Strande 2 1214 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Robert Norman Hermansen 1 1228 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Hans Henry Thorsen 1 1601 Ingeniør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Ryghaug 1 1662 Avdelingsingeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Norodd Meisfjord 1 1663 Avdelingsingeniør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Helge Hugdahl 1 1714 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Sigmund Johnsen 1 2003 Fylkesgeolog I statsråd 1970
1991 Leder Egil Bergsager 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Robert Norman Hermansen 1 1228 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Ryghaug 1 1662 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Helge Hugdahl 1 1714 Forsker I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Sigmund Johnsen 1 2003 Fylkesgeolog I statsråd 1970
1992 Leder Egil Bergsager 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Robert Norman Hermansen 1 1228 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Ryghaug 1 1662 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Helge Hugdahl 1 1714 Forsker I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Sigmund Johnsen 1 2003 Fylkesgeolog I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Harald Øveraas 1 230 Fhv. Forbundsfo I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Husmor I statsråd 1970
1993 Leder Egil Bergsager 1 1103 Viseadm. Direkt I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Robert Norman Hermansen 1 1228 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Hans Henry Thorsen 1 1601 Ingeniør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Einar Dalsegg 1 1601 Overingeniør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Åse Karin Rønningen 2 1601 Laborant I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Ryghaug 1 1662 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Helge Hugdahl 1 1714 Forsker I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Sigmund Johnsen 1 2003 Fylkesgeolog I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Husmor I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Åse Karin Rønningen 2 1601 Laborant I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Einar Dalsegg 1 1601 Overingeniør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Husmor I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Einar Dalsegg 1 1601 Overingeniør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Åse Karin Rønningen 2 1601 Laborant I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Olav Markussen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Suzanne Lacasse 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Husmor I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 301 Professor I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Arnfinn Nilsen 1 814 Forbundsleder I statsråd 1970
1996 Leder Egil Bergsager 1 1103 Viseadm. Direkt I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Bente Kjøsnes 2 1601 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Åse Karin Rønningen 2 1601 Tekniker I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Einar Dalsegg 1 1601 Overingeniør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Peter Marcus Ihlen 1 1653 Forsker I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Olav Markussen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 301 Professor I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Suzanne Lacasse 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Arnfinn Nilsen 1 814 Forbundsleder I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Bente Kjøsnes 2 1601 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Peter Marcus Ihlen 1 1653 Forsker I statsråd 1970
2002 Lars Aksnes 219 Avdelingsdirektør
2002 Leder Olav Markussen 220 Konsernleder
2002 Suzanne Lacasse 301 Adm. Direktør
2002 Ingrid Bjotveit 301 Avdelingsdirektør
2002 Kirsten Larm 704 Direktør
2002 Bente Nyland 1103 Direktør
2002 Ragnar Hagen 1111 Adm. Direktør
2002 Tom Heldal 1601 Forsker
2002 Peter Marcus Ihlen 1653 Forsker
2003 Ragnar Hagen Adm. Direktør
2003 Ingrid Bjotveit Avdelingsdirektør
2003 Leder Olav Markussen Konsernleder
2003 Tom Heldal Forsker
2003 Kirsten Larm Direktør
2003 Peter Marcus Ihlen Forsker
2003 Lars Aksnes Avdelingsdirektør
2003 Bente Nyland Direktør
2003 Suzanne Lacasse Adm. Direktør