Forvaltningsdatabasen

Sementutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sementutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sementutvalget
Utvalgsnummer: 9070000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 04.11.1981 av Industridepartementet
Mandat:
Utrede situasjonen for norsk sementindustri i dag og sannsynlige utviklingstendenser. Vurdere nåværende fabrikkers distriktsmessige betydning. Drøfte hvordan norsk sementindustris struktur i fremtiden bør være. Utredning avgitt.
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Industridepartementet 4 0 1 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 4 0 5 34866 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 4 0 5 33021 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Sekretær, ikke medlem Per Jynge 1 231 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gottfred Greve 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Birger Blomkvist 1 627 Sekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Olaf Brubakken 1 814 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Leder Jacob Sannes 1 1804 Direktør Av departement 1970 1970