Forvaltningsdatabasen

Utvalg for vurdering av entreprenørloven

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for vurdering av entreprenørloven" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for vurdering av entreprenørloven
Utvalgsnummer: 9098000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 09.04.1984 av Industridepartementet
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Industridepartementet 4 0 8 50000 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 4 0 2 22044 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Vanlig medlem Harald A. Sommernes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Medlem og sekretær Ingrid Lædre bø 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Hans Petter Faller 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Leder Tore Sandvik 1 1201 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Harald A. Sommernes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Hans Petter Faller 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Medlem og sekretær Ingrid Lædre bø 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Leder Tore Sandvik 1 1201 Professor Av departement 1970