Forvaltningsdatabasen

Flomtiltaksutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Flomtiltaksutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Flomtiltaksutvalget
Utvalgsnummer: 9123000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Nærings- og energidepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 13.07.95.
Mandat:
Utvalget ble opprettet etter storflommen p} \stlandet v}ren/sommeren 1995. Utvalget skal gjennomg} systemet med flomsikringstiltak, flomvarsling og prognoser, for } vurdere hvilke tiltak som vil v{re aktuelle for } unng} s}vidt omfattende flomskader i
Tidsfrist: 1996
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Nærings- og energidepartementet 9 0 10 324608
1996 Næringsdepartementet 9 0 7 675390
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Leder Arnor Njøs 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Wold 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Ulf Riise 1 220 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Hege Hisdal 2 301 Forsker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Per Håkon Høisveen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Geir Yngve Hermansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kari E. Olrud 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Jan Abrahamsen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Svein M. Skaaraas 1 401 Rådmann I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Torgeir Strømmen 1 412 Regiondirektør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Karen Hancke 2 419 Ass. Direktør I statsråd 1970
1996 Leder Arnor Njøs 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Hallvard Berg 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Wold 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Ulf Riise 1 220 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Hege Hisdal 2 301 Forsker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kari E. Olrud 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Per Håkon Høisveen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Jan Abrahamsen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Geir Yngve Hermansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Svein M. Skaaraas 1 401 Rådmann I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Torgeir Strømmen 1 412 Regiondirektør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Karen Hancke 2 419 Ass. Direktør I statsråd 1970