Forvaltningsdatabasen

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
Utvalgsnummer: 94
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Kommunal- og regionaldepartementet
2005 Kommunal- og regionaldepartementet
2006 Kommunal- og regionaldepartementet
2007 Kommunal- og regionaldepartementet
2008 Kommunal- og regionaldepartementet
2009 Kommunal- og regionaldepartementet
2010 Kommunal- og regionaldepartementet
2011 Kommunal- og regionaldepartementet
2012 Kommunal- og regionaldepartementet
2013 Kommunal- og regionaldepartementet
2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Linda Verde 2 0 ass. fylkesrådmann 01.01.2003 04.01.2007
2004 Einar Bye 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 24.01.2013
2004 Rune Bye 1 0 fagsjef 01.01.2004 31.12.2011
2004 Audun Langørgen 1 0 forskningsleder 01.01.2003 12.01.2009
2004 Øyvind Brandt 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2008
2004 Espen Erlandsen 1 0 rådgiver 01.01.2001 01.01.2006
2004 Trond Hjelmervik Hansen 1 0 seniorrådgiver 01.01.1989 31.12.2011
2004 Mads Rye 1 0 seksjonssjef 01.01.1997 08.12.2004
2004 Bjørn Kato Winther 1 0 førstekonsulent 01.01.2001 08.12.2004
2004 Anders Harildstad 1 0 seniorrådgiver 01.01.1992 31.12.2006
2004 Thor Bernstrøm 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1987 31.12.2008
2004 Alette Schreiner 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 04.01.2007
2004 Snorre Glørstad 1 0 ass. økonomidirektør 01.01.2000 04.01.2007
2004 Pål Drevland 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 01.01.2006
2004 Grete Lilleschulstad 2 6560 underdirektør 01.01.1994 31.12.2011
2004 Irene Arnesen 2 6870 seksjonssjef 01.01.1995 31.12.2011
2004 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2004 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2004 Lars-Erik Borge 1 70580 professor 01.01.2000 31.12.2011
2005 Pål Drevland 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 01.01.2006
2005 Audun Langørgen 1 0 forskningsleder 01.01.2003 12.01.2009
2005 Einar Bye 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 24.01.2013
2005 Øyvind Brandt 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2008
2005 Alette Schreiner 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 04.01.2007
2005 Snorre Glørstad 1 0 ass. økonomidirektør 01.01.2000 04.01.2007
2005 Thor Bernstrøm 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1987 31.12.2008
2005 Anders Harildstad 1 0 seniorrådgiver 01.01.1992 31.12.2006
2005 Linda Verde 2 0 ass. fylkesrådmann 01.01.2003 04.01.2007
2005 Trond Hjelmervik Hansen 1 0 seniorrådgiver 01.01.1989 31.12.2011
2005 Rune Bye 1 0 fagsjef 01.01.2004 31.12.2011
2005 Espen Erlandsen 1 0 rådgiver 01.01.2001 01.01.2006
2005 Grete Lilleschulstad 2 6560 underdirektør 01.01.1994 31.12.2011
2005 Irene Arnesen 2 6870 seksjonssjef 01.01.1995 31.12.2011
2005 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2005 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2005 Lars-Erik Borge 1 70580 professor 01.01.2000 31.12.2011
2006 Trond Hjelmervik Hansen 1 0 seniorrådgiver 01.01.1989 31.12.2011
2006 Øyvind Brandt 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2008
2006 Thor Bernstrøm 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1987 31.12.2008
2006 Alette Schreiner 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 04.01.2007
2006 Rune Bye 1 0 fagsjef 01.01.2004 31.12.2011
2006 Snorre Glørstad 1 0 ass. økonomidirektør 01.01.2000 04.01.2007
2006 Einar Bye 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 24.01.2013
2006 Audun Langørgen 1 0 forskningsleder 01.01.2003 12.01.2009
2006 Pål Drevland 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 01.01.2006
2006 Espen Erlandsen 1 0 rådgiver 01.01.2001 01.01.2006
2006 Linda Verde 2 0 ass. fylkesrådmann 01.01.2003 04.01.2007
2006 Anders Harildstad 1 0 seniorrådgiver 01.01.1992 31.12.2006
2006 Ingvild Wold Strømsheim 2 5530 seniorrådgiver 01.01.2006 12.01.2009
2006 Hege Rønning 2 5660 rådgiver 01.01.2006 01.07.2009
2006 Even Vaboen 1 6540 rådgiver 01.01.2006 31.12.2011
2006 Grete Lilleschulstad 2 6560 underdirektør 01.01.1994 31.12.2011
2006 Irene Arnesen 2 6870 seksjonssjef 01.01.1995 31.12.2011
2006 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2006 Ann Helen Elgsæther 2 11650 avdelingsdirektør 01.01.2006 24.01.2013
2006 Einar Bowitz 1 13530 forsker 01.01.2006 24.01.2013
2006 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2006 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2006 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2006 Lars-Erik Borge 1 70580 professor 01.01.2000 31.12.2011
2006 Berit Helene Koht 2 90200 økonomisjef 01.01.2006 12.01.2009
2007 Audun Langørgen 1 0 forskningsleder 01.01.2003 12.01.2009
2007 Linda Verde 2 0 ass. fylkesrådmann 01.01.2003 04.01.2007
2007 Øyvind Brandt 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2008
2007 Per Kristian Johansen 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 12.01.2009
2007 Rune Bye 1 0 fagsjef 01.01.2004 31.12.2011
2007 Snorre Glørstad 1 0 ass. økonomidirektør 01.01.2000 04.01.2007
2007 Ann Kristin Brændvang 2 0 rådgiver 01.01.2007 01.07.2009
2007 Einar Bye 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 24.01.2013
2007 Alette Schreiner 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 04.01.2007
2007 Thor Bernstrøm 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1987 31.12.2008
2007 Trond Hjelmervik Hansen 1 0 seniorrådgiver 01.01.1989 31.12.2011
2007 Ingvild Wold Strømsheim 2 5530 seniorrådgiver 01.01.2006 12.01.2009
2007 Hege Rønning 2 5660 rådgiver 01.01.2006 01.07.2009
2007 Even Vaboen 1 6540 rådgiver 01.01.2006 31.12.2011
2007 Grete Lilleschulstad 2 6560 underdirektør 01.01.1994 31.12.2011
2007 Irene Arnesen 2 6870 seksjonssjef 01.01.1995 31.12.2011
2007 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2007 Ann Helen Elgsæther 2 11650 avdelingsdirektør 01.01.2006 24.01.2013
2007 Einar Bowitz 1 13530 forsker 01.01.2006 24.01.2013
2007 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2007 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2007 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2007 Lars-Erik Borge 1 70580 professor 01.01.2000 31.12.2011
2007 Berit Helene Koht 2 90200 økonomisjef 01.01.2006 12.01.2009
2008 Thor Bernstrøm 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1987 31.12.2008
2008 Ann Kristin Brændvang 2 0 rådgiver 01.01.2007 01.07.2009
2008 Per Kristian Johansen 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 12.01.2009
2008 Trond Hjelmervik Hansen 1 0 seniorrådgiver 01.01.1989 31.12.2011
2008 Einar Bye 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 24.01.2013
2008 Rune Bye 1 0 fagsjef 01.01.2004 31.12.2011
2008 Øyvind Brandt 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2008
2008 Audun Langørgen 1 0 forskningsleder 01.01.2003 12.01.2009
2008 Ingvild Wold Strømsheim 2 5530 seniorrådgiver 01.01.2006 12.01.2009
2008 Hege Rønning 2 5660 rådgiver 01.01.2006 01.07.2009
2008 Even Vaboen 1 6540 rådgiver 01.01.2006 31.12.2011
2008 Grete Lilleschulstad 2 6560 underdirektør 01.01.1994 31.12.2011
2008 Irene Arnesen 2 6870 seksjonssjef 01.01.1995 31.12.2011
2008 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2008 Ann Helen Elgsæther 2 11650 avdelingsdirektør 01.01.2006 24.01.2013
2008 Einar Bowitz 1 13530 forsker 01.01.2006 24.01.2013
2008 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2008 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2008 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2008 Lars-Erik Borge 1 70580 professor 01.01.2000 31.12.2011
2008 Berit Helene Koht 2 90200 økonomisjef 01.01.2006 12.01.2009
2009 Trond Hjelmervik Hansen 1 0 seniorrådgiver 01.01.1989 31.12.2011
2009 Per Kristian Johansen 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 12.01.2009
2009 Rune Bye 1 0 fagsjef 01.01.2004 31.12.2011
2009 Audun Langørgen 1 0 forskningsleder 01.01.2003 12.01.2009
2009 Einar Bye 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 24.01.2013
2009 Ann Kristin Brændvang 2 0 rådgiver 01.01.2007 01.07.2009
2009 Karen Nystad Byrhagen 2 1730 rådgiver 01.01.2009 01.01.2015
2009 Espen Ottesen Vattekar 1 2540 førstekonsulent 01.01.2009 01.01.2015
2009 Stig Arve Malmedal 1 4560 rådgiver 01.01.2009 01.08.2010
2009 Ingvild Wold Strømsheim 2 5530 seniorrådgiver 01.01.2006 12.01.2009
2009 Hege Rønning 2 5660 rådgiver 01.01.2006 01.07.2009
2009 Even Vaboen 1 6540 rådgiver 01.01.2006 31.12.2011
2009 Grete Lilleschulstad 2 6560 underdirektør 01.01.1994 31.12.2011
2009 Irene Arnesen 2 6870 seksjonssjef 01.01.1995 31.12.2011
2009 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2009 Ann Helen Elgsæther 2 11650 avdelingsdirektør 01.01.2006 24.01.2013
2009 Einar Bowitz 1 13530 forsker 01.01.2006 24.01.2013
2009 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2009 Lars Håkonsen 1 38000 1. amanuensis 01.01.2009 01.01.2015
2009 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2009 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2009 Lars-Erik Borge 1 70580 professor 01.01.2000 31.12.2011
2009 Berit Helene Koht 2 90200 økonomisjef 01.01.2006 12.01.2009
2010 Trond Hjelmervik Hansen 1 0 seniorrådgiver 01.01.1989 31.12.2011
2010 Solveig Kolsrud 2 0 førstekonsulent 01.01.2010 24.01.2013
2010 Einar Bye 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 24.01.2013
2010 Rune Bye 1 0 fagsjef 01.01.2004 31.12.2011
2010 Sigurd, Steinsund Pedersen 1 0 rådgiver 01.01.2010 01.01.2015
2010 Karen Nystad Byrhagen 2 1730 rådgiver 01.01.2009 01.01.2015
2010 Espen Ottesen Vattekar 1 2540 førstekonsulent 01.01.2009 01.01.2015
2010 Stig Arve Malmedal 1 4560 rådgiver 01.01.2009 01.08.2010
2010 Helga Birgitte Aasdalen 2 4900 Seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2018
2010 Even Vaboen 1 6540 rådgiver 01.01.2006 31.12.2011
2010 Grete Lilleschulstad 2 6560 underdirektør 01.01.1994 31.12.2011
2010 Irene Arnesen 2 6870 seksjonssjef 01.01.1995 31.12.2011
2010 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2010 Ann Helen Elgsæther 2 11650 avdelingsdirektør 01.01.2006 24.01.2013
2010 Einar Bowitz 1 13530 forsker 01.01.2006 24.01.2013
2010 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2010 Lars Håkonsen 1 38000 1. amanuensis 01.01.2009 01.01.2015
2010 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2010 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2010 Lars-Erik Borge 1 70580 professor 01.01.2000 31.12.2011
2011 Einar Bye 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 24.01.2013
2011 Solveig Kolsrud 2 0 førstekonsulent 01.01.2010 24.01.2013
2011 Trond Hjelmervik Hansen 1 0 seniorrådgiver 01.01.1989 31.12.2011
2011 Sigurd, Steinsund Pedersen 1 0 rådgiver 01.01.2010 01.01.2015
2011 Rune Bye 1 0 fagsjef 01.01.2004 31.12.2011
2011 Karen Nystad Byrhagen 2 1730 rådgiver 01.01.2009 01.01.2015
2011 Espen Ottesen Vattekar 1 2540 førstekonsulent 01.01.2009 01.01.2015
2011 Helga Birgitte Aasdalen 2 4900 Seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2018
2011 Even Vaboen 1 6540 rådgiver 01.01.2006 31.12.2011
2011 Grete Lilleschulstad 2 6560 underdirektør 01.01.1994 31.12.2011
2011 Irene Arnesen 2 6870 seksjonssjef 01.01.1995 31.12.2011
2011 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2011 Ann Helen Elgsæther 2 11650 avdelingsdirektør 01.01.2006 24.01.2013
2011 Einar Bowitz 1 13530 forsker 01.01.2006 24.01.2013
2011 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2011 Lars Håkonsen 1 38000 1. amanuensis 01.01.2009 01.01.2015
2011 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2011 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2011 Lars-Erik Borge 1 70580 professor 01.01.2000 31.12.2011
2012 Jon H. Fiva 1 0 1. amanuensis 01.01.2012 01.01.2015
2012 Sigurd, Steinsund Pedersen 1 0 rådgiver 01.01.2010 01.01.2015
2012 Solveig Kolsrud 2 0 førstekonsulent 01.01.2010 24.01.2013
2012 Einar Bye 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 24.01.2013
2012 Karen Nystad Byrhagen 2 1730 rådgiver 01.01.2009 01.01.2015
2012 Espen Ottesen Vattekar 1 2540 førstekonsulent 01.01.2009 01.01.2015
2012 Helga Birgitte Aasdalen 2 4900 Seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2018
2012 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2012 Ann Helen Elgsæther 2 11650 avdelingsdirektør 01.01.2006 24.01.2013
2012 Einar Bowitz 1 13530 forsker 01.01.2006 24.01.2013
2012 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2012 Lars Håkonsen 1 38000 1. amanuensis 01.01.2009 01.01.2015
2012 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2012 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2013 Solveig Kolsrud 2 0 førstekonsulent 01.01.2010 24.01.2013
2013 Sigurd, Steinsund Pedersen 1 0 rådgiver 01.01.2010 01.01.2015
2013 Jon H. Fiva 1 0 1. amanuensis 01.01.2012 01.01.2015
2013 Einar Bye 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 24.01.2013
2013 Karen Nystad Byrhagen 2 1730 rådgiver 01.01.2009 01.01.2015
2013 Espen Ottesen Vattekar 1 2540 førstekonsulent 01.01.2009 01.01.2015
2013 Helga Birgitte Aasdalen 2 4900 Seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2018
2013 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2013 Ann Helen Elgsæther 2 11650 avdelingsdirektør 01.01.2006 24.01.2013
2013 Einar Bowitz 1 13530 forsker 01.01.2006 24.01.2013
2013 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2013 Lars Håkonsen 1 38000 1. amanuensis 01.01.2009 01.01.2015
2013 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2013 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2014 Sigurd, Steinsund Pedersen 1 0 rådgiver 01.01.2010 01.01.2015
2014 Arild Kormeseth 1 0 seniorrådgiver 01.01.2014 01.06.2017
2014 Pål S. Hernæs 1 0 Fagsjef 01.01.2014 31.12.2017
2014 Jon H. Fiva 1 0 1. amanuensis 01.01.2012 01.01.2015
2014 Karen Nystad Byrhagen 2 1730 rådgiver 01.01.2009 01.01.2015
2014 Espen Ottesen Vattekar 1 2540 førstekonsulent 01.01.2009 01.01.2015
2014 Helga Birgitte Aasdalen 2 4900 Seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2018
2014 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2014 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2014 Lars Håkonsen 1 38000 1. amanuensis 01.01.2009 01.01.2015
2014 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2014 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2015 Arild Kormeseth 1 0 seniorrådgiver 01.01.2014 01.06.2017
2015 Jon H. Fiva 1 0 1. amanuensis 01.01.2012 01.01.2015
2015 Pål S. Hernæs 1 0 Fagsjef 01.01.2014 31.12.2017
2015 Sigurd, Steinsund Pedersen 1 0 rådgiver 01.01.2010 01.01.2015
2015 Karen Nystad Byrhagen 2 1730 rådgiver 01.01.2009 01.01.2015
2015 Espen Ottesen Vattekar 1 2540 førstekonsulent 01.01.2009 01.01.2015
2015 Helga Birgitte Aasdalen 2 4900 Seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2018
2015 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2015 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2015 Lars Håkonsen 1 38000 1. amanuensis 01.01.2009 01.01.2015
2015 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2015 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2016 Arild Kormeseth 1 0 seniorrådgiver 01.01.2014 01.06.2017
2016 Pål S. Hernæs 1 0 Fagsjef 01.01.2014 31.12.2017
2016 Helga Birgitte Aasdalen 2 4900 Seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2018
2016 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2016 Tormod Reiersen 1 11570 seniorrådgiver 01.01.2016 19.07.2017
2016 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2016 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2016 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2017 Arild Kormeseth 1 0 seniorrådgiver 01.01.2014 01.06.2017
2017 Pål S. Hernæs 1 0 Fagsjef 01.01.2014 31.12.2017
2017 Helga Birgitte Aasdalen 2 4900 Seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2018
2017 Liv C. Klyve 2 7730 Fagdirektør 01.01.2003 31.12.2017
2017 Tormod Reiersen 1 11570 seniorrådgiver 01.01.2016 19.07.2017
2017 Thor Fjellanger 1 32120 Økonomisjef 01.01.2006 31.12.2017
2017 Per Richard Johansen 1 38250 Sjeføkonom 01.01.2006 31.12.2017
2017 Lise Solgaard 2 45140 Økonomisjef 01.01.1979 31.12.2017
2018 Helga Birgitte Aasdalen 2 4900 Seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2018
2018 Anette Kristiansen 2 7570 Seniorrådgiver 01.01.2018 31.12.2018
2018 Ailin Aastvedt 2 38040 Økonomisjef 01.01.2018 31.12.2018