Forvaltningsdatabasen

Utvalg for gjennomgåelse av vedtektene i statsselskapene m.v.

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for gjennomgåelse av vedtektene i statsselskapene m.v." fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for gjennomgåelse av vedtektene i statsselskapene m.v.
Utvalgsnummer: 9401600
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1966
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 99 0 0 0