Forvaltningsdatabasen

Personvernnemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Personvernnemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Personvernnemnda
Utvalgsnummer: 98
Opprettelsesår: 2001
Tilhørende departement: Kommunal- og regionaldepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Kommunal- og regionaldepartementet
2005 Kommunal- og regionaldepartementet
2006 Kommunal- og regionaldepartementet
2007 Kommunal- og regionaldepartementet
2008 Kommunal- og regionaldepartementet
2009 Kommunal- og regionaldepartementet
2010 Kommunal- og regionaldepartementet
2011 Kommunal- og regionaldepartementet
2012 Kommunal- og regionaldepartementet
2013 Kommunal- og regionaldepartementet
2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Siv Bergit Pedersen 2 0 advokat 01.01.2001 31.12.2008
2004 Gro Hillestad Thune 2 0 rådgiver 01.01.2001 31.12.2008
2004 Hanne Inger Bjurstrøm 2 0 seniorrådgiver 01.01.2001 31.12.2008
2004 Jon Bing 1 0 professor 01.01.2001 31.10.2011
2005 Jon Bing 1 0 professor 01.01.2001 31.10.2011
2005 Leikny Øgrim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2005 31.12.2012
2005 Svein-Erik Ekeid 1 0 pensjonist 01.01.2005 31.12.2012
2005 Siv Bergit Pedersen 2 0 advokat 01.01.2001 31.12.2008
2005 Jostein Halgunset 1 0 lege 01.01.2005 31.12.2012
2005 Hanne Inger Bjurstrøm 2 0 seniorrådgiver 01.01.2001 31.12.2008
2005 Tom Bolstad 1 0 daglig leder 01.01.2005 31.12.2012
2005 Gro Hillestad Thune 2 0 rådgiver 01.01.2001 31.12.2008
2006 Jon Bing 1 0 professor 01.01.2001 31.10.2011
2006 Jostein Halgunset 1 0 lege 01.01.2005 31.12.2012
2006 Gro Hillestad Thune 2 0 rådgiver 01.01.2001 31.12.2008
2006 Tom Bolstad 1 0 daglig leder 01.01.2005 31.12.2012
2006 Hanne Inger Bjurstrøm 2 0 seniorrådgiver 01.01.2001 31.12.2008
2006 Siv Bergit Pedersen 2 0 advokat 01.01.2001 31.12.2008
2006 Svein-Erik Ekeid 1 0 pensjonist 01.01.2005 31.12.2012
2006 Leikny Øgrim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2005 31.12.2012
2007 Tom Bolstad 1 0 daglig leder 01.01.2005 31.12.2012
2007 Gro Hillestad Thune 2 0 rådgiver 01.01.2001 31.12.2008
2007 Jostein Halgunset 1 0 lege 01.01.2005 31.12.2012
2007 Jon Bing 1 0 professor 01.01.2001 31.10.2011
2007 Siv Bergit Pedersen 2 0 advokat 01.01.2001 31.12.2008
2007 Svein-Erik Ekeid 1 0 pensjonist 01.01.2005 31.12.2012
2007 Leikny Øgrim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2005 31.12.2012
2007 Hanne Inger Bjurstrøm 2 0 seniorrådgiver 01.01.2001 31.12.2008
2008 Tom Bolstad 1 0 daglig leder 01.01.2005 31.12.2012
2008 Siv Bergit Pedersen 2 0 advokat 01.01.2001 31.12.2008
2008 Jon Bing 1 0 professor 01.01.2001 31.10.2011
2008 Hanne Inger Bjurstrøm 2 0 seniorrådgiver 01.01.2001 31.12.2008
2008 Gro Hillestad Thune 2 0 rådgiver 01.01.2001 31.12.2008
2008 Jostein Halgunset 1 0 lege 01.01.2005 31.12.2012
2008 Svein-Erik Ekeid 1 0 pensjonist 01.01.2005 31.12.2012
2008 Leikny Øgrim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2005 31.12.2012
2009 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.2009 31.12.2012
2009 Tom Bolstad 1 0 daglig leder 01.01.2005 31.12.2012
2009 Leikny Øgrim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2005 31.12.2012
2009 Svein-Erik Ekeid 1 0 pensjonist 01.01.2005 31.12.2012
2009 Ann Rudinow Sætnan 2 0 professor 01.01.2009 31.12.2016
2009 Jon Bing 1 0 professor 01.01.2001 31.10.2011
2009 Jostein Halgunset 1 0 lege 01.01.2005 31.12.2012
2009 Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk 2 11770 advokat 01.01.2009 31.12.2016
2010 Jon Bing 1 0 professor 01.01.2001 31.10.2011
2010 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.2009 31.12.2012
2010 Leikny Øgrim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2005 31.12.2012
2010 Svein-Erik Ekeid 1 0 pensjonist 01.01.2005 31.12.2012
2010 Ann Rudinow Sætnan 2 0 professor 01.01.2009 31.12.2016
2010 Tom Bolstad 1 0 daglig leder 01.01.2005 31.12.2012
2010 Jostein Halgunset 1 0 lege 01.01.2005 31.12.2012
2010 Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk 2 11770 advokat 01.01.2009 31.12.2016
2011 Jostein Halgunset 1 0 lege 01.01.2005 31.12.2012
2011 Tom Bolstad 1 0 daglig leder 01.01.2005 31.12.2012
2011 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.2009 31.12.2012
2011 Ann Rudinow Sætnan 2 0 professor 01.01.2009 31.12.2016
2011 Svein-Erik Ekeid 1 0 pensjonist 01.01.2005 31.12.2012
2011 Jon Bing 1 0 professor 01.01.2001 31.10.2011
2011 Leikny Øgrim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2005 31.12.2012
2011 Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk 2 11770 advokat 01.01.2009 31.12.2016
2012 Jostein Halgunset 1 0 lege 01.01.2005 31.12.2012
2012 Ann Rudinow Sætnan 2 0 professor 01.01.2009 31.12.2016
2012 Svein-Erik Ekeid 1 0 pensjonist 01.01.2005 31.12.2012
2012 Leikny Øgrim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2005 31.12.2012
2012 Gry Nergård 2 0 forbrukerombud 01.01.2009 31.12.2012
2012 Tom Bolstad 1 0 daglig leder 01.01.2005 31.12.2012
2012 Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk 2 11770 advokat 01.01.2009 31.12.2016
2013 Ann Rudinow Sætnan 2 0 professor 01.01.2009 31.12.2016
2013 Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk 2 11770 advokat 01.01.2009 31.12.2016
2014 Ann Rudinow Sætnan 2 0 professor 01.01.2009 31.12.2016
2014 Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk 2 11770 advokat 01.01.2009 31.12.2016
2015 Ann Rudinow Sætnan 2 0 professor 01.01.2009 31.12.2016
2015 Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk 2 11770 advokat 01.01.2009 31.12.2016
2016 Ann Rudinow Sætnan 2 0 professor 01.01.2009 31.12.2016
2016 Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk 2 11770 advokat 01.01.2009 31.12.2016