FORVALTNINGSDATABASEN

Ole Henrik Handeland

Denne siden viser opplysninger om Ole Henrik Handeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Henrik Handeland
NSD id-nummer: 12124
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1970
1984 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1970
1985 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1970
1986 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1970
1987 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1970
1988 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1970
1988 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1103 Direktør 1970
1989 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1970
1989 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1103 Direktør 1970
1990 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1970
1991 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1970