FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Digranes

Denne siden viser opplysninger om Jan Digranes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Digranes
NSD id-nummer: 129502
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2014 Banklovkommisjonen Kongen 13940 direktør 01.01.2014 11.05.2017
2015 Banklovkommisjonen Kongen 13940 direktør 01.01.2014 11.05.2017
2016 Banklovkommisjonen Kongen 13940 direktør 01.01.2014 11.05.2017
2017 Banklovkommisjonen Kongen 13940 direktør 01.01.2014 11.05.2017