FORVALTNINGSDATABASEN

Anne Nesheim Egeberg

Denne siden viser opplysninger om Anne Nesheim Egeberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Nesheim Egeberg
NSD id-nummer: 129649
Fødselsår: 1975
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2006 Banklovkommisjonen Kongen 0 rådgiver 01.01.2006 05.12.2013
2007 Banklovkommisjonen Kongen 0 rådgiver 01.01.2006 05.12.2013
2008 Banklovkommisjonen Kongen 0 rådgiver 01.01.2006 05.12.2013
2009 Banklovkommisjonen Kongen 0 rådgiver 01.01.2006 05.12.2013
2010 Banklovkommisjonen Kongen 0 rådgiver 01.01.2006 05.12.2013
2011 Banklovkommisjonen Kongen 0 rådgiver 01.01.2006 05.12.2013
2012 Banklovkommisjonen Kongen 0 rådgiver 01.01.2006 05.12.2013
2013 Banklovkommisjonen Kongen 0 rådgiver 01.01.2006 05.12.2013