FORVALTNINGSDATABASEN

Jo Gjedrem

Denne siden viser opplysninger om Jo Gjedrem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jo Gjedrem
NSD id-nummer: 130633
Fødselsår: 1965
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Banklovkommisjonen Kongen 4620 fagdirektør 01.01.2002 10.11.2006
2005 Banklovkommisjonen Kongen 4620 fagdirektør 01.01.2002 10.11.2006
2006 Banklovkommisjonen Kongen 4620 fagdirektør 01.01.2002 10.11.2006
2012 Styret for statens institutt for forbruksforskning (SIFO) Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 4620 fagdirektør 01.01.2012 31.12.2015
2013 Styret for statens institutt for forbruksforskning (SIFO) Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 4620 fagdirektør 01.01.2012 31.12.2015
2014 Styret for statens institutt for forbruksforskning (SIFO) Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 4620 fagdirektør 01.01.2012 31.12.2015
2015 Styret for statens institutt for forbruksforskning (SIFO) Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 4620 fagdirektør 01.01.2012 31.12.2015