FORVALTNINGSDATABASEN

Kyrre Knudsen

Denne siden viser opplysninger om Kyrre Knudsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kyrre Knudsen
NSD id-nummer: 133204
Fødselsår: 1975
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Banklovkommisjonen Kongen 4550 rådgiver 01.01.2004 31.03.2006
2005 Banklovkommisjonen Kongen 4550 rådgiver 01.01.2004 31.03.2006
2006 Banklovkommisjonen Kongen 4550 rådgiver 01.01.2004 31.03.2006