FORVALTNINGSDATABASEN

Per Durmann Melsom

Denne siden viser opplysninger om Per Durmann Melsom fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Durmann Melsom
NSD id-nummer: 134609
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk rådgiver 01.01.1990 16.12.2014
2005 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk rådgiver 01.01.1990 16.12.2014
2006 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk rådgiver 01.01.1990 16.12.2014
2007 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk rådgiver 01.01.1990 16.12.2014
2008 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk rådgiver 01.01.1990 16.12.2014
2009 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk rådgiver 01.01.1990 16.12.2014
2010 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk rådgiver 01.01.1990 16.12.2014
2011 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk rådgiver 01.01.1990 16.12.2014
2012 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk rådgiver 01.01.1990 16.12.2014
2013 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk rådgiver 01.01.1990 16.12.2014
2014 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk rådgiver 01.01.1990 16.12.2014