FORVALTNINGSDATABASEN

Solveig Nordkvist

Denne siden viser opplysninger om Solveig Nordkvist fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Solveig Nordkvist
NSD id-nummer: 135338
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Klagenemnda for merverdiavgift Klage Av departement 46450 aut. regnskapsfører 01.01.1998 31.12.2013
2004 Norges Banks representantskap 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2005 Banklovkommisjonen Kongen 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2005 01.05.2012
2005 Klagenemnda for merverdiavgift Klage Av departement 46450 aut. regnskapsfører 01.01.1998 31.12.2013
2005 Norges Banks representantskap 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2006 Banklovkommisjonen Kongen 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2005 01.05.2012
2006 Klagenemnda for merverdiavgift Klage Av departement 46450 aut. regnskapsfører 01.01.1998 31.12.2013
2006 Norges Banks representantskap 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2007 Banklovkommisjonen Kongen 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2005 01.05.2012
2007 Klagenemnda for merverdiavgift Klage Av departement 46450 aut. regnskapsfører 01.01.1998 31.12.2013
2007 Norges Banks representantskap 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2008 Banklovkommisjonen Kongen 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2005 01.05.2012
2008 Klagenemnda for merverdiavgift Klage Av departement 46450 aut. regnskapsfører 01.01.1998 31.12.2013
2008 Norges Banks representantskap 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2009 Banklovkommisjonen Kongen 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2005 01.05.2012
2009 Klagenemnda for merverdiavgift Klage Av departement 46450 aut. regnskapsfører 01.01.1998 31.12.2013
2009 Norges Banks representantskap 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2000 31.12.2009
2010 Banklovkommisjonen Kongen 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2005 01.05.2012
2010 Klagenemnda for merverdiavgift Klage Av departement 46450 aut. regnskapsfører 01.01.1998 31.12.2013
2011 Banklovkommisjonen Kongen 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2005 01.05.2012
2011 Klagenemnda for merverdiavgift Klage Av departement 46450 aut. regnskapsfører 01.01.1998 31.12.2013
2012 Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2012 15.10.2013
2012 Banklovkommisjonen Kongen 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2005 01.05.2012
2012 Klagenemnda for merverdiavgift Klage Av departement 46450 aut. regnskapsfører 01.01.1998 31.12.2013
2013 Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker 46450 aut. regnskapsfører 01.01.2012 15.10.2013
2013 Klagenemnda for merverdiavgift Klage Av departement 46450 aut. regnskapsfører 01.01.1998 31.12.2013