FORVALTNINGSDATABASEN

Astrid Nyberget

Denne siden viser opplysninger om Astrid Nyberget fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astrid Nyberget
NSD id-nummer: 135421
Fødselsår: 1972
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2005 Banklovkommisjonen Kongen 50030 rådgiver 01.01.2005 02.02.2013
2006 Banklovkommisjonen Kongen 50030 rådgiver 01.01.2005 02.02.2013
2007 Banklovkommisjonen Kongen 50030 rådgiver 01.01.2005 02.02.2013
2008 Banklovkommisjonen Kongen 50030 rådgiver 01.01.2005 02.02.2013
2009 Banklovkommisjonen Kongen 50030 rådgiver 01.01.2005 02.02.2013
2010 Banklovkommisjonen Kongen 50030 rådgiver 01.01.2005 02.02.2013
2011 Banklovkommisjonen Kongen 50030 rådgiver 01.01.2005 02.02.2013
2012 Banklovkommisjonen Kongen 50030 rådgiver 01.01.2005 02.02.2013
2013 Banklovkommisjonen Kongen 50030 rådgiver 01.01.2005 02.02.2013