FORVALTNINGSDATABASEN

Kristin Skrede

Denne siden viser opplysninger om Kristin Skrede fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Skrede
NSD id-nummer: 137255
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Banklovkommisjonen Kongen 2700 advokat 01.01.2004 28.11.2008
2005 Banklovkommisjonen Kongen 2700 advokat 01.01.2004 28.11.2008
2006 Banklovkommisjonen Kongen 2700 advokat 01.01.2004 28.11.2008
2007 Banklovkommisjonen Kongen 2700 advokat 01.01.2004 28.11.2008
2008 Banklovkommisjonen Kongen 2700 advokat 01.01.2004 28.11.2008