FORVALTNINGSDATABASEN

Toril Melander Stene

Denne siden viser opplysninger om Toril Melander Stene fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Toril Melander Stene
NSD id-nummer: 137693
Fødselsår: 1966
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2013 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk direktør 01.01.2013 20.01.2017
2013 Eierseksjonslovutvalget Utredning / ekspertutvalg Av departement 0 Juridisk direktør 14.06.2013 31.08.2014
2013 Klagenemda for industrielle rettigheter Klage 0 juridisk direktør 01.01.2013 31.12.2017
2014 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk direktør 01.01.2013 20.01.2017
2014 Eierseksjonslovutvalget Utredning / ekspertutvalg Av departement 0 Juridisk direktør 14.06.2013 31.08.2014
2014 Klagenemda for industrielle rettigheter Klage 0 juridisk direktør 01.01.2013 31.12.2017
2015 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk direktør 01.01.2013 20.01.2017
2015 Klagenemda for industrielle rettigheter Klage 0 juridisk direktør 01.01.2013 31.12.2017
2016 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk direktør 01.01.2013 20.01.2017
2016 Klagenemda for industrielle rettigheter Klage 0 juridisk direktør 01.01.2013 31.12.2017
2017 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk direktør 01.01.2013 20.01.2017
2017 Klagenemda for industrielle rettigheter Klage 0 juridisk direktør 01.01.2013 31.12.2017