FORVALTNINGSDATABASEN

Ingemann Myhren

Denne siden viser opplysninger om Ingemann Myhren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingemann Myhren
NSD id-nummer: 13990
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Arendal Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 918 Sikkerhetsleder 1970
1985 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Arendal Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 918 Sikkerhetsleder 1970
1986 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 903 1970
1986 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Arendal Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 918 Sikkerhetsleder 1970
1987 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 903 1970
1987 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Arendal Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 918 Sikkerhetsleder 1970
1988 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 918 Sikkerhetsleder 1970
1988 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Arendal Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 918 Sikkerhetsleder 1970
1989 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 918 Sikkerhetsleder 1970
1989 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Arendal Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 918 Sikkerhetsleder 1970
1990 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 903 Sikkerhetsleder 1970
1991 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 903 Sikkerhetsleder 1970
1992 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 903 Sikkerhetsleder 1970
1993 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 903 Sikkerhetsleder 1970
1994 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 903 Sikkerhetsleder 1970 1970