FORVALTNINGSDATABASEN

Kari Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Kari Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Johnsen
NSD id-nummer: 1871
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 0 Høgskolelektor 1970 1970
1981 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Høyskolelektor 1970 1970
1981 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Høyskolelektor 1970 1970
1983 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Høyskolelektor 1970
1984 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Høyskolelektor 1970
1985 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Høyskolelektor 1970
1986 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1245 1970
1987 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1245 1970
1989 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Rektor (Fung.) 1970
1989 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Rektor (Fung.) 1970
1989 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1201 Rektor (Fung.) 1970
1990 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Rektor (Fung.) 1970
1990 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Rektor (Fung.) 1970
1991 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Rektor (Fung.) 1970
1991 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Rektor (Fung.) 1970
1992 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Rektor (Fung.) 1970
1992 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Rektor (Fung.) 1970
1993 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Rektor (Fung.) 1970 1970
1993 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Rektor (Fung.) 1970