FORVALTNINGSDATABASEN

Elsa Nordvik

Denne siden viser opplysninger om Elsa Nordvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elsa Nordvik
NSD id-nummer: 19527
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1246 1970
1987 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1246 1970
1988 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1246 Kontorfullmekti 1970
1988 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1246 Kontorfullmekti 1970
1989 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1246 Kontorfullmekti 1970
1989 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1246 Kontorfullmekti 1970
1990 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1246 Kontorfullmekti 1970
1991 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1246 Kontorfullmekti 1970
1992 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1246 Kontorfullmekti 1970 1970