FORVALTNINGSDATABASEN

Alv Redse

Denne siden viser opplysninger om Alv Redse fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alv Redse
NSD id-nummer: 22160
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Statens dykkerskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970
1987 Styret for Statens dykkerskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970
1988 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1103 1970
1989 Styret for Statens dykkerskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970
1990 Styret for Statens dykkerskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970