FORVALTNINGSDATABASEN

Dokumentasjon av administrativt nivå

Variabelen inneholder informasjon om det interne administrative nivået (f.eks. kontor, avdeling). Informasjonen i denne variabelen må sees i sammenheng med variabelen tilknytningsform som gir informasjon om type tilknytingsform (departement, direktorat o s v).

Merk at Forvaltningsdatabasen omfatter interne administrative nivå i departementene, og at kategoriene som er brukt avspeiler dette.

De ulike nivåer og koder
Kode Nivå Dokumentasjon
0 Høyeste nivå "Høyeste nivå" er brukt i de tilfelle vi omtaler enheter på hovednivå. F.eks. vil et departement som blir opprettet få verdien "0" på denne variabelen (og 10 på tilknytingsform).
5 Direktorat i dobbeltstilling Direktorat i dobbeltstilling opptrer delvis på vegne av statsråden (dvs. som en departementsavdeling, TILKNYTINGSFORM="Departement" og NIVAA="Avdeling") og delvis som "frittstående" direktorat (d v s TILKNYTINGSFORM="Direktorat" og NIVAA="Topp"). Under denne kategorien er bare med de som er plassert på avdelingsnivå i departementene, mens de som er plassert under dette nivået(og dermed også inngår i en avdeling) er regnet som kvasiseksjon. Som følge av dette vil TILKNYTINGSFORM alltid ha verdien 10 (departement), når denne kategorien er brukt.
10 Avdeling Departementsavdelinger (TILKNYTINGSFORM=10, departement) sorterer direkte under statsråden og treffer beslutninger i hans navn og på hans ansvar. Som følge av denne definisjonen er en del enheter med "direktorat" i navnet plassert under denne kategorien. F.eks.. Personaldirektoratet, Reiselivsdirektoratet m m. En departementsavdeling blir vanligvis ledet av en ekspedisjonssjef.
15 Avdeling i direktorat som er i dobbeltstilling Noen direktorat i dobbeltstilling er delt inn i avdelinger, som dermed rapporterer til det direktoratet i dobbeltstilling som de inngår i.
20 Kvasiavdeling En kvasiavdeling ligner på en avdeling, men har en litt annen formell status. Den sorter direkte under statsråden, og har vanligvis en leder på ekspedisjonssjefnivå.
30 Seksjon Seksjoner i departement (TILKNYTINGSFORM=10, departement) rapporterer til en departementsavdeling, og blir vanligvis leia av en avdelingsdirektør eller underdirektør.
40 Kvasiseksjon I de tilfellene der det dreier seg om enheter som ligner på seksjoner, men der enhetene har en mer uklar formell status er "kvasiseksjon" brukt som klassifikasjonskode. Det omfatter i hovedsak enheter som er innordnet i departementet under avdelingsnivå, d v s som har ekspedisjonssjef over seg.
50 Kontor Kontor i departement (TILKNYTINGSFORM=10, departement) rapporterer til en seksjon eller avdeling, og blir vanligvis ledet av en byråsjef.
55 Kontor i direktorat i dobbeltstilling Kontor i direktorat i dobbeltstilling rapporterer til en avdeling i direktorat i dobbeltstilling, eller direkte i direktoratet i dobbeltstilling.
60 Kvasikontor Kvasikontor omfatter enheter som inngår i en avdeling, og som dermed har en ekspedisjonssjef over seg.
70 Sekretariat Sekretariat ligg vanligvis direkte under statsråden (departementsledelsen), men har en leder under ekspedisjonssjefnivå.
80 Gruppe Gruppe ligg vanligvis innenfor en avdeling, men er ikke så klart knyttet til den hierarkiske strukturen i avdelinga.
90 Stabsorgan Stabsorgan ligg vanligvis direkte under statsråden (departementsledelsen), men har en leder under ekspedisjonssjefnivå.