The State Administration Database

* Institute for Social Research Group (ISAF)

This page shows employees statistics for this unit.

Note: NSD is not responsible for possible errors and omissions in the data about state employees we have received from the SST-register. Errors can apply to both individual units and on an aggregated agency level. Please note that the time series - especially for organizations with several subordinated units - may show fluctuations for some years that may indicate errors in input data.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Show: Salary category:

graf
Number of employees, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
1982 3 4 7 3 3 6 1 1
1983 3 4 7 3 3 6 1 1
1984 3 5 8 3 3 6 2 2
1985 2 6 8 2 3 5 3 3
1986 3 5 8 3 1 4 4 4
1987 3 4 7 3 1 4 3 3
1988 3 3 6 2 1 3 1 2 3
1989 3 5 8 2 3 5 1 2 3
1990 4 4 8 3 2 5 1 2 3
1991 4 4 8 3 2 5 1 2 3
1992 3 4 7 3 1 4 3 3
1993 4 3 7 3 1 4 1 2 3
1994 3 3 6 3 1 4 2 2
1995 4 2 6 4 1 5 1 1
1996 4 4 8 4 1 5 3 3
1997 5 6 11 5 3 8 3 3
1998 6 6 12 5 3 8 1 3 4
Average age, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
1982 47 44
1983 46 43
1984 53 47 44
1985 49 47 46
1986 49 44
1987 43
1988 33
1989 36 37 38
1990 36 36
1991 36 37
1992 42
1993 41
1994 44
1995 41 41
1996 44 39
1997 40 54 48 40 46
1998 39 54 47 39 46

The above table shows the average age for regular employees. Note that if number of empolyees is less than 5, the age is not shown.