Forvaltningsdatabasen

Instituttgruppa for samfunnsforskning (ISAF)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1982 3 4 7 3 3 6 1 1
1983 3 4 7 3 3 6 1 1
1984 3 5 8 3 3 6 2 2
1985 2 6 8 2 3 5 3 3
1986 3 5 8 3 1 4 4 4
1987 3 4 7 3 1 4 3 3
1988 3 3 6 2 1 3 1 2 3
1989 3 5 8 2 3 5 1 2 3
1990 4 4 8 3 2 5 1 2 3
1991 4 4 8 3 2 5 1 2 3
1992 3 4 7 3 1 4 3 3
1993 4 3 7 3 1 4 1 2 3
1994 3 3 6 3 1 4 2 2
1995 4 2 6 4 1 5 1 1
1996 4 4 8 4 1 5 3 3
1997 5 6 11 5 3 8 3 3
1998 6 6 12 5 3 8 1 3 4
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1982 47 44
1983 46 43
1984 53 47 44
1985 49 47 46
1986 49 44
1987 43
1988 33
1989 36 37 38
1990 36 36
1991 36 37
1992 42
1993 41
1994 44
1995 41 41
1996 44 39
1997 40 54 48 40 46
1998 39 54 47 39 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.