FORVALTNINGSDATABASEN

LINDESNES, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LINDESNES (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21 12 33 17 5 22 4 7 11
1981 22 16 38 15 5 20 7 11 18
1982 27 16 43 22 5 27 5 11 16
1983 26 17 43 22 7 29 4 10 14
1984 23 21 44 19 7 26 4 14 18
1985 23 20 43 20 5 25 3 15 18
1986 21 21 42 18 5 23 3 16 19
1987 22 18 40 16 4 20 6 14 20
1988 21 21 42 16 3 19 5 18 23
1989 19 20 39 14 4 18 5 16 21
1990 22 26 48 16 3 19 6 23 29
1991 18 25 43 13 3 16 5 22 27
1992 19 26 45 14 5 19 5 21 26
1993 19 28 47 14 5 19 5 23 28
1994 22 27 49 19 4 23 3 23 26
1995 19 27 46 18 3 21 1 24 25
1996 18 26 44 17 4 21 1 22 23
1997 15 25 40 14 5 19 1 20 21
1998 11 19 30 11 5 16 14 14
1999 10 11 21 9 3 12 1 8 9
2000 10 11 21 9 4 13 1 7 8
2001 11 12 23 11 5 16 7 7
2002 12 10 22 12 5 17 5 5
2003 10 9 19 8 5 13 2 4 6
2004 8 8 16 7 5 12 1 3 4
2005 8 9 17 8 5 13 4 4
2006 7 6 13 7 4 11 2 2
2007 8 4 12 8 3 11 1 1
2008 7 7 14 7 5 12 2 2
2009 5 7 12 5 5 10 2 2
2010 6 7 13 6 5 11 2 2
2011 6 6 12 6 4 10 2 2
2012 4 6 10 4 5 9 1 1
2013 2 7 9 2 4 6 3 3
2014 4 4 8 4 2 6 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LINDESNES (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19.9 8.4 28.2 17.0 5.0 22.0 2.8 3.4 6.2
1981 20.2 9.8 30.1 15.0 5.0 20.0 5.2 4.8 10.1
1982 25.3 9.4 34.7 22.0 5.0 27.0 3.3 4.4 7.7
1983 24.4 11.0 35.5 22.0 7.0 29.0 2.4 4.0 6.5
1984 21.8 12.2 33.9 19.0 7.0 26.0 2.8 5.2 7.9
1985 22.3 11.3 33.6 20.0 5.0 25.0 2.3 6.3 8.6
1986 20.0 11.6 31.6 18.0 5.0 23.0 2.0 6.6 8.6
1987 20.9 10.8 31.7 16.0 4.0 20.0 4.9 6.8 11.7
1988 20.1 11.8 31.9 16.0 3.0 19.0 4.1 8.8 12.9
1989 18.1 11.8 29.9 14.0 4.0 18.0 4.1 7.8 11.9
1990 20.8 12.1 32.8 16.0 3.0 19.0 4.8 9.1 13.8
1991 16.9 11.2 28.2 13.0 3.0 16.0 3.9 8.2 12.2
1992 17.9 12.5 30.5 14.0 5.0 19.0 3.9 7.5 11.5
1993 17.3 13.6 30.8 14.0 5.0 19.0 3.3 8.6 11.8
1994 20.5 14.3 34.8 19.0 4.0 23.0 1.5 10.3 11.8
1995 18.5 13.8 32.3 18.0 3.0 21.0 0.5 10.8 11.3
1996 17.5 14.2 31.7 17.0 4.0 21.0 0.5 10.2 10.7
1997 14.5 13.6 28.1 14.0 5.0 19.0 0.5 8.6 9.1
1998 11.0 11.3 22.3 11.0 5.0 16.0 6.3 6.3
1999 9.9 6.7 16.6 9.0 3.0 12.0 0.9 3.7 4.6
2000 9.9 6.9 16.8 9.0 4.0 13.0 0.9 2.9 3.8
2001 11.0 7.6 18.6 11.0 5.0 16.0 2.6 2.6
2002 12.0 6.9 18.9 12.0 5.0 17.0 1.9 1.9
2003 9.1 7.2 16.3 8.0 5.0 13.0 1.1 2.2 3.3
2004 7.5 6.3 13.8 7.0 5.0 12.0 0.5 1.3 1.8
2005 8.0 6.8 14.8 8.0 5.0 13.0 1.8 1.8
2006 7.0 4.5 11.5 7.0 4.0 11.0 0.5 0.5
2007 8.0 3.3 11.3 8.0 3.0 11.0 0.3 0.3
2008 7.0 5.5 12.5 7.0 5.0 12.0 0.5 0.5
2009 5.0 6.1 11.1 5.0 5.0 10.0 1.1 1.1
2010 6.0 6.1 12.1 6.0 5.0 11.0 1.1 1.1
2011 6.0 4.8 10.8 6.0 4.0 10.0 0.8 0.8
2012 4.0 5.3 9.3 4.0 5.0 9.0 0.3 0.3
2013 2.0 5.3 7.3 2.0 4.0 6.0 1.3 1.3
2014 4.0 3.1 7.1 4.0 2.0 6.0 1.1 1.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LINDESNES (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 33 0.0 28.2 0.0
1981 38 0.0 30.1 0.0
1982 43 0.0 34.7 0.0
1983 43 0.0 35.5 0.0
1984 44 0.0 33.9 0.0
1985 43 0.0 33.6 0.0
1986 42 0.0 31.6 0.0
1987 40 0.0 31.7 0.0
1988 42 0.0 31.9 0.0
1989 39 0.0 29.9 0.0
1990 48 0.0 32.8 0.0
1991 43 0.0 28.2 0.0
1992 45 0.0 30.5 0.0
1993 47 0.0 30.8 0.0
1994 49 0.0 34.8 0.0
1995 46 0.0 32.3 0.0
1996 44 0.0 31.7 0.0
1997 40 0.0 28.1 0.0
1998 30 0.0 22.3 0.0
1999 21 0.0 16.6 0.0
2000 21 0.0 1.3 16.8 0.0
2001 23 0.0 1.5 18.6 0.0
2002 22 0.0 1.3 18.9 0.0
2003 19 0.0 1.1 16.3 0.0
2004 16 0.0 0.9 13.8 0.0
2005 17 0.0 1.0 14.8 0.0
2006 13 0.0 0.7 11.5 0.0
2007 12 0.0 0.6 11.3 0.0
2008 14 0.0 0.7 12.5 0.0
2009 12 0.0 0.6 11.1 0.0
2010 13 0.0 0.7 12.1 0.0
2011 12 0.0 0.6 10.8 0.0
2012 10 0.0 0.6 9.3 0.0
2013 9 0.0 0.5 7.3 0.0
2014 8 0.0 0.4 7.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LINDESNES (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LINDESNES (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LINDESNES (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:55 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I SØR-AUDNEDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:13:14 AGDER POLITIDISTRIKT LINDESNES LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:10:13 NAV VEST-AGDER NAV LINDESNES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.1