FORVALTNINGSDATABASEN

Kommuneoversikt - statsansatte

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune og år, 2014
Fylke K.nr. Kommune Antall ansatte Andel % % Stat Antall årsverk Andel %
ØSTFOLD 101 HALDEN 988 0.6 7.7 930.9 0.7
ØSTFOLD 104 MOSS 649 0.4 4.6 617.7 0.4
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 1103 0.7 4.7 1037.7 0.7
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 773 0.5 2.2 723.2 0.5
ØSTFOLD 111 HVALER 28 0.0 2.3 27.0 0.0
ØSTFOLD 118 AREMARK 5 0.0 1.3 3.6 0.0
ØSTFOLD 119 MARKER 59 0.0 4.8 54.6 0.0
ØSTFOLD 121 RØMSKOG 1 0.0 0.4 1.0 0.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 52 0.0 3.3 50.1 0.0
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 12 0.0 0.6 11.2 0.0
ØSTFOLD 124 ASKIM 127 0.1 2.1 119.3 0.1
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 60 0.0 1.2 57.9 0.0
ØSTFOLD 127 SKIPTVET 5 0.0 0.5 4.0 0.0
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 25 0.0 0.7 22.4 0.0
ØSTFOLD 135 RÅDE 61 0.0 2.2 58.5 0.0
ØSTFOLD 136 RYGGE 18 0.0 0.3 16.7 0.0
ØSTFOLD 137 VÅLER 4 0.0 0.3 3.8 0.0
ØSTFOLD 138 HOBØL 2 0.0 0.2 2.0 0.0
AKERSHUS 211 VESTBY 123 0.1 1.8 96.8 0.1
AKERSHUS 213 SKI 518 0.3 3.6 487.8 0.3
AKERSHUS 214 ÅS 1727 1.1 20.0 1541.5 1.1
AKERSHUS 215 FROGN 40 0.0 0.9 36.9 0.0
AKERSHUS 216 NESODDEN 18 0.0 0.4 16.3 0.0
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 28 0.0 0.3 27.0 0.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 1203 0.8 1.6 1146.6 0.8
AKERSHUS 220 ASKER 209 0.1 0.8 193.7 0.1
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 87 0.1 1.8 80.1 0.1
AKERSHUS 226 SØRUM 33 0.0 0.7 30.3 0.0
AKERSHUS 227 FET 34 0.0 1.3 32.8 0.0
AKERSHUS 228 RÆLINGEN 17 0.0 0.6 16.2 0.0
AKERSHUS 229 ENEBAKK 12 0.0 0.4 10.6 0.0
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 89 0.1 0.4 83.8 0.1
AKERSHUS 231 SKEDSMO 2073 1.4 7.2 1985.3 1.4
AKERSHUS 233 NITTEDAL 44 0.0 0.5 40.3 0.0
AKERSHUS 234 GJERDRUM 6 0.0 0.4 4.9 0.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 676 0.4 2.8 659.4 0.5
AKERSHUS 236 NES 48 0.0 0.8 44.9 0.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 88 0.1 1.3 83.2 0.1
AKERSHUS 238 NANNESTAD 32 0.0 1.1 31.0 0.0
AKERSHUS 239 HURDAL 7 0.0 0.9 5.2 0.0
OSLO 301 OSLO 44043 29.0 9.6 41031.6 29.2
HEDMARK 402 KONGSVINGER 867 0.6 10.4 812.6 0.6
HEDMARK 403 HAMAR 1750 1.2 8.8 1643.8 1.2
HEDMARK 412 RINGSAKER 192 0.1 1.3 174.7 0.1
HEDMARK 415 LØTEN 13 0.0 0.7 13.0 0.0
HEDMARK 417 STANGE 182 0.1 2.6 151.2 0.1
HEDMARK 418 NORD-ODAL 54 0.0 3.4 52.1 0.0
HEDMARK 419 SØR-ODAL 17 0.0 0.7 16.0 0.0
HEDMARK 420 EIDSKOG 19 0.0 1.0 17.6 0.0
HEDMARK 423 GRUE 87 0.1 4.6 74.6 0.1
HEDMARK 425 ÅSNES 37 0.0 1.2 32.1 0.0
HEDMARK 426 VÅLER 14 0.0 1.0 13.3 0.0
HEDMARK 427 ELVERUM 573 0.4 5.7 525.9 0.4
HEDMARK 428 TRYSIL 35 0.0 1.3 31.5 0.0
HEDMARK 429 ÅMOT 89 0.1 4.7 69.7 0.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 65 0.0 6.3 58.2 0.0
HEDMARK 432 RENDALEN 5 0.0 0.7 5.0 0.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 22 0.0 4.2 20.1 0.0
HEDMARK 436 TOLGA 6 0.0 0.9 6.0 0.0
HEDMARK 437 TYNSET 68 0.0 2.1 63.3 0.0
HEDMARK 438 ALVDAL 8 0.0 0.7 7.4 0.0
HEDMARK 439 FOLLDAL 8 0.0 1.2 8.0 0.0
HEDMARK 441 OS 5 0.0 0.7 5.0 0.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 1419 0.9 8.7 1314.2 0.9
OPPLAND 502 GJØVIK 1101 0.7 6.6 965.4 0.7
OPPLAND 511 DOVRE 31 0.0 2.3 29.6 0.0
OPPLAND 512 LESJA 16 0.0 1.8 14.1 0.0
OPPLAND 513 SKJÅK 8 0.0 0.7 7.0 0.0
OPPLAND 514 LOM 9 0.0 0.8 8.2 0.0
OPPLAND 515 VÅGÅ 21 0.0 1.4 18.4 0.0
OPPLAND 516 NORD-FRON 35 0.0 1.3 32.7 0.0
OPPLAND 517 SEL 96 0.1 3.2 89.8 0.1
OPPLAND 519 SØR-FRON 4 0.0 0.4 4.0 0.0
OPPLAND 520 RINGEBU 14 0.0 0.6 12.9 0.0
OPPLAND 521 ØYER 14 0.0 0.8 13.0 0.0
OPPLAND 522 GAUSDAL 17 0.0 0.7 14.1 0.0
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 115 0.1 2.2 103.5 0.1
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 43 0.0 0.7 38.8 0.0
OPPLAND 532 JEVNAKER 17 0.0 0.8 14.2 0.0
OPPLAND 533 LUNNER 12 0.0 0.6 12.0 0.0
OPPLAND 534 GRAN 198 0.1 3.2 182.6 0.1
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 9 0.0 0.5 8.6 0.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND 20 0.0 0.7 19.8 0.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 5 0.0 0.4 5.0 0.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 3 0.0 0.6 3.0 0.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 80 0.1 2.0 73.8 0.1
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 25 0.0 2.6 24.0 0.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 18 0.0 1.3 14.1 0.0
OPPLAND 545 VANG 7 0.0 0.9 5.3 0.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 1937 1.3 5.3 1835.3 1.3
BUSKERUD 604 KONGSBERG 298 0.2 1.8 275.7 0.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 1126 0.7 8.2 1060.3 0.8
BUSKERUD 612 HOLE 4 0.0 0.2 3.7 0.0
BUSKERUD 615 FLÅ 4 0.0 0.9 2.9 0.0
BUSKERUD 616 NES 20 0.0 1.4 17.4 0.0
BUSKERUD 617 GOL 59 0.0 2.0 56.3 0.0
BUSKERUD 618 HEMSEDAL 3 0.0 0.3 2.0 0.0
BUSKERUD 619 ÅL 52 0.0 2.1 48.7 0.0
BUSKERUD 620 HOL 18 0.0 0.8 17.5 0.0
BUSKERUD 621 SIGDAL 12 0.0 0.8 10.3 0.0
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 6 0.0 0.5 6.0 0.0
BUSKERUD 623 MODUM 44 0.0 0.8 39.7 0.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 289 0.2 4.4 268.1 0.2
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 61 0.0 0.8 57.8 0.0
BUSKERUD 626 LIER 101 0.1 0.7 96.0 0.1
BUSKERUD 627 RØYKEN 50 0.0 0.9 47.8 0.0
BUSKERUD 628 HURUM 12 0.0 0.5 11.1 0.0
BUSKERUD 631 FLESBERG 5 0.0 0.6 4.0 0.0
BUSKERUD 632 ROLLAG 9 0.0 1.4 8.5 0.0
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 7 0.0 0.5 6.1 0.0
VESTFOLD 701 BORRE 1014 0.7 9.0 941.4 0.7
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 99 0.1 2.6 88.2 0.1
VESTFOLD 704 TØNSBERG 2036 1.3 7.3 1929.2 1.4
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 326 0.2 1.5 310.3 0.2
VESTFOLD 709 LARVIK 346 0.2 1.9 326.2 0.2
VESTFOLD 711 SVELVIK 17 0.0 1.1 15.2 0.0
VESTFOLD 713 SANDE 21 0.0 0.9 18.3 0.0
VESTFOLD 714 HOF 56 0.0 5.7 52.4 0.0
VESTFOLD 716 RE 21 0.0 0.6 19.9 0.0
VESTFOLD 719 ANDEBU 5 0.0 0.2 4.8 0.0
VESTFOLD 720 STOKKE 100 0.1 1.8 91.0 0.1
VESTFOLD 722 NØTTERØY 24 0.0 0.4 20.3 0.0
VESTFOLD 723 TJØME 35 0.0 2.6 33.9 0.0
VESTFOLD 728 LARDAL 173 0.1 15.1 155.6 0.1
TELEMARK 805 PORSGRUNN 554 0.4 3.1 514.2 0.4
TELEMARK 806 SKIEN 1443 0.9 5.7 1349.2 1.0
TELEMARK 807 NOTODDEN 352 0.2 6.5 312.5 0.2
TELEMARK 811 SILJAN 5 0.0 1.0 5.0 0.0
TELEMARK 814 BAMBLE 39 0.0 0.8 37.2 0.0
TELEMARK 815 KRAGERØ 84 0.1 1.9 80.0 0.1
TELEMARK 817 DRANGEDAL 26 0.0 2.1 23.8 0.0
TELEMARK 819 NOME 20 0.0 0.8 19.6 0.0
TELEMARK 821 241 0.2 8.7 207.9 0.1
TELEMARK 822 SAUHERAD 25 0.0 1.8 24.5 0.0
TELEMARK 826 TINN 24 0.0 0.8 24.0 0.0
TELEMARK 827 HJARTDAL 7 0.0 1.2 6.3 0.0
TELEMARK 828 SELJORD 28 0.0 1.8 26.6 0.0
TELEMARK 829 KVITESEID 18 0.0 1.5 15.3 0.0
TELEMARK 830 NISSEDAL 8 0.0 1.2 7.1 0.0
TELEMARK 831 FYRESDAL 21 0.0 3.9 19.7 0.0
TELEMARK 833 TOKKE 14 0.0 1.4 11.0 0.0
TELEMARK 834 VINJE 43 0.0 2.5 31.5 0.0
AUST-AGDER 901 RISØR 40 0.0 1.5 32.9 0.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 503 0.3 5.9 473.7 0.3
AUST-AGDER 906 ARENDAL 986 0.6 4.5 917.9 0.7
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 7 0.0 0.8 5.5 0.0
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 4 0.0 0.7 3.2 0.0
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 44 0.0 1.9 36.5 0.0
AUST-AGDER 919 FROLAND 13 0.0 1.0 10.8 0.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND 162 0.1 3.7 156.3 0.1
AUST-AGDER 928 BIRKENES 22 0.0 1.3 18.5 0.0
AUST-AGDER 929 ÅMLI 20 0.0 2.8 17.0 0.0
AUST-AGDER 935 IVELAND 2 0.0 0.4 1.7 0.0
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 55 0.0 3.3 48.2 0.0
AUST-AGDER 938 BYGLAND 5 0.0 1.0 4.4 0.0
AUST-AGDER 940 VALLE 17 0.0 2.7 13.6 0.0
AUST-AGDER 941 BYKLE 2 0.0 0.3 1.5 0.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 2629 1.7 5.0 2413.7 1.7
VEST-AGDER 1002 MANDAL 128 0.1 2.0 114.6 0.1
VEST-AGDER 1003 FARSUND 28 0.0 0.7 25.5 0.0
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 58 0.0 1.4 53.8 0.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 33 0.0 0.8 27.8 0.0
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 26 0.0 0.9 23.7 0.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE 60 0.0 1.6 48.4 0.0
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 11 0.0 1.5 9.9 0.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 5 0.0 0.8 3.3 0.0
VEST-AGDER 1027 AUDNEDAL 1 0.0 0.1 0.1 0.0
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 8 0.0 0.4 7.1 0.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 74 0.0 1.9 67.2 0.0
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 5 0.0 0.7 4.8 0.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 20 0.0 0.9 16.2 0.0
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 8 0.0 0.8 6.7 0.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 116 0.1 1.7 107.3 0.1
ROGALAND 1102 SANDNES 763 0.5 2.1 707.5 0.5
ROGALAND 1103 STAVANGER 3924 2.6 4.7 3602.9 2.6
ROGALAND 1106 HAUGESUND 1015 0.7 4.6 947.2 0.7
ROGALAND 1111 SOKNDAL 23 0.0 1.8 20.7 0.0
ROGALAND 1112 LUND 14 0.0 1.0 11.0 0.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM 5 0.0 0.4 3.9 0.0
ROGALAND 1119 231 0.2 2.9 217.7 0.2
ROGALAND 1120 KLEPP 50 0.0 0.6 45.5 0.0
ROGALAND 1121 TIME 94 0.1 1.2 82.8 0.1
ROGALAND 1122 GJESDAL 20 0.0 0.5 19.0 0.0
ROGALAND 1124 SOLA 342 0.2 1.4 304.0 0.2
ROGALAND 1127 RANDABERG 23 0.0 0.6 21.4 0.0
ROGALAND 1129 FORSAND 3 0.0 0.5 1.0 0.0
ROGALAND 1130 STRAND 40 0.0 0.9 35.7 0.0
ROGALAND 1133 HJELMELAND 5 0.0 0.4 5.0 0.0
ROGALAND 1134 SULDAL 17 0.0 0.8 15.2 0.0
ROGALAND 1135 SAUDA 39 0.0 1.9 32.9 0.0
ROGALAND 1141 FINNØY 12 0.0 0.8 8.1 0.0
ROGALAND 1142 RENNESØY 12 0.0 1.0 9.5 0.0
ROGALAND 1144 KVITSØY 90 0.1 30.8 87.8 0.1
ROGALAND 1145 BOKN 3 0.0 0.9 1.8 0.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR 22 0.0 0.5 18.5 0.0
ROGALAND 1149 KARMØY 154 0.1 1.0 143.4 0.1
ROGALAND 1151 UTSIRA 1 0.0 1.0 1.0 0.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 75 0.0 1.5 68.8 0.0
HORDALAND 1201 BERGEN 11133 7.3 6.7 9948.9 7.1
HORDALAND 1211 ETNE 5 0.0 0.3 4.2 0.0
HORDALAND 1216 SVEIO 8 0.0 0.6 5.9 0.0
HORDALAND 1219 BØMLO 20 0.0 0.4 18.4 0.0
HORDALAND 1221 STORD 376 0.2 3.8 344.8 0.2
HORDALAND 1222 FITJAR 6 0.0 0.5 6.0 0.0
HORDALAND 1223 TYSNES 12 0.0 1.1 11.2 0.0
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 34 0.0 0.6 29.8 0.0
HORDALAND 1227 JONDAL 3 0.0 0.8 3.0 0.0
HORDALAND 1228 ODDA 79 0.1 2.2 69.8 0.0
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 82 0.1 6.3 76.3 0.1
HORDALAND 1232 EIDFJORD 2 0.0 0.5 2.0 0.0
HORDALAND 1233 ULVIK 28 0.0 6.1 28.0 0.0
HORDALAND 1234 GRANVIN 1 0.0 0.3 1.0 0.0
HORDALAND 1235 VOSS 189 0.1 2.6 175.4 0.1
HORDALAND 1238 KVAM 38 0.0 1.0 34.2 0.0
HORDALAND 1241 FUSA 6 0.0 0.3 5.6 0.0
HORDALAND 1242 SAMNANGER 9 0.0 1.6 6.6 0.0
HORDALAND 1243 OS 49 0.0 0.8 47.0 0.0
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 55 0.0 1.8 51.2 0.0
HORDALAND 1245 SUND 5 0.0 0.3 4.5 0.0
HORDALAND 1246 FJELL 33 0.0 0.3 31.0 0.0
HORDALAND 1247 ASKØY 74 0.0 1.0 70.9 0.1
HORDALAND 1251 VAKSDAL 39 0.0 2.9 38.3 0.0
HORDALAND 1253 OSTERØY 16 0.0 0.6 15.8 0.0
HORDALAND 1256 MELAND 22 0.0 1.0 21.5 0.0
HORDALAND 1259 ØYGARDEN 4 0.0 0.3 3.5 0.0
HORDALAND 1260 RADØY 10 0.0 0.7 9.1 0.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 87 0.1 1.3 81.6 0.1
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 5 0.0 0.4 4.2 0.0
HORDALAND 1265 FEDJE 69 0.0 26.4 67.6 0.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 30 0.0 5.0 28.5 0.0
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 121 0.1 2.0 116.9 0.1
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 13 0.0 1.0 10.6 0.0
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 4 0.0 1.1 4.0 0.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 6 0.0 0.8 5.6 0.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 19 0.0 1.1 17.0 0.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 49 0.0 3.9 46.9 0.0
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 6 0.0 1.1 5.6 0.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 621 0.4 37.3 592.5 0.4
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 473 0.3 10.4 416.7 0.3
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 12 0.0 1.3 11.3 0.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 23 0.0 2.1 22.2 0.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 16 0.0 0.6 15.2 0.0
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 14 0.0 0.7 13.5 0.0
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 8 0.0 0.8 7.7 0.0
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 30 0.0 2.4 28.6 0.0
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 8 0.0 0.8 7.8 0.0
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 9 0.0 0.9 7.2 0.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 471 0.3 5.0 434.0 0.3
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 4 0.0 0.6 3.5 0.0
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 10 0.0 0.6 8.8 0.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 57 0.0 1.9 51.2 0.0
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 10 0.0 0.8 8.1 0.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 65 0.0 2.3 58.6 0.0
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 3 0.0 0.8 3.0 0.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 29 0.0 1.0 26.6 0.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 23 0.0 0.6 22.4 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 1116 0.7 6.3 1045.2 0.7
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 1244 0.8 4.4 1166.2 0.8
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 339 0.2 2.8 318.4 0.2
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 9 0.0 0.7 7.9 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 3 0.0 0.2 2.8 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 29 0.0 0.7 25.3 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 41 0.0 0.7 37.5 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID 5 0.0 0.2 4.8 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 407 0.3 9.4 357.6 0.3
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 123 0.1 2.6 112.3 0.1
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 10 0.0 1.0 7.9 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 4 0.0 0.5 2.6 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 20 0.0 0.8 18.0 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1526 STORDAL 3 0.0 0.6 2.2 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 20 0.0 0.5 17.3 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 7 0.0 0.5 6.8 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 17 0.0 0.6 15.2 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 14 0.0 0.5 13.2 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 18 0.0 0.4 16.1 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 53 0.0 1.8 48.6 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 30 0.0 0.8 29.8 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 8 0.0 0.9 6.8 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 4 0.0 0.5 2.9 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY 3 0.0 0.5 3.0 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 9 0.0 0.6 9.0 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 91 0.1 2.6 84.6 0.1
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 2 0.0 0.2 2.0 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 10 0.0 0.4 8.1 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 10 0.0 1.2 8.2 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 46 0.0 4.4 39.5 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 19 0.0 0.5 16.9 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 34 0.0 1.2 32.5 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 4 0.0 0.4 3.2 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 5 0.0 0.8 5.0 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 5 0.0 0.5 4.5 0.0
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 9 0.0 0.6 8.0 0.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 12235 8.0 10.7 10226.3 7.3
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 11 0.0 0.5 10.5 0.0
SØR-TRØNDELAG 1613 SNILLFJORD 1 0.0 0.3 1.0 0.0
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 16 0.0 0.6 15.5 0.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 21 0.0 0.8 21.0 0.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 55 0.0 2.1 51.4 0.0
SØR-TRØNDELAG 1622 AGDENES 1 0.0 0.1 1.0 0.0
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 22 0.0 0.8 16.8 0.0
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 12 0.0 0.7 10.2 0.0
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 7 0.0 0.4 6.3 0.0
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 2 0.0 0.5 2.0 0.0
SØR-TRØNDELAG 1633 OSEN 2 0.0 0.5 2.0 0.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 48 0.0 1.5 45.6 0.0
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 7 0.0 0.6 6.5 0.0
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 27 0.0 2.0 25.2 0.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 153 0.1 2.6 139.8 0.1
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 84 0.1 2.5 81.1 0.1
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 13 0.0 2.1 12.5 0.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 80 0.1 2.6 73.5 0.1
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 157 0.1 3.3 134.0 0.1
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 13 0.0 0.9 12.8 0.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 16 0.0 1.3 14.2 0.0
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 57 0.0 1.7 49.1 0.0
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 14 0.0 0.8 13.6 0.0
SØR-TRØNDELAG 1665 TYDAL 1 0.0 0.3 1.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 1037 0.7 9.8 978.5 0.7
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 242 0.2 3.4 218.8 0.2
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 11 0.0 1.2 9.1 0.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 330 0.2 3.0 307.4 0.2
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 5 0.0 0.5 4.8 0.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 9 0.0 0.6 8.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 445 0.3 4.7 398.3 0.3
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 76 0.0 1.1 71.2 0.1
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 5 0.0 0.5 4.2 0.0
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID 4 0.0 0.6 2.7 0.0
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 25 0.0 2.8 21.8 0.0
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 6 0.0 0.9 4.9 0.0
NORD-TRØNDELAG 1739 RØYRVIK 1 0.0 0.5 1.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 5 0.0 1.2 5.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 40 0.0 3.6 36.8 0.0
NORD-TRØNDELAG 1743 HØYLANDET 1 0.0 0.2 1.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 8 0.0 0.5 6.6 0.0
NORD-TRØNDELAG 1748 FOSNES 1 0.0 0.4 0.7 0.0
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 6 0.0 1.2 5.3 0.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 18 0.0 0.7 17.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 28 0.0 1.4 26.2 0.0
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA 3 0.0 1.1 3.0 0.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 7 0.0 0.3 6.3 0.0
NORDLAND 1804 BODØ 2235 1.5 8.0 2101.3 1.5
NORDLAND 1805 NARVIK 533 0.4 5.6 500.6 0.4
NORDLAND 1811 BINDAL 6 0.0 1.3 5.2 0.0
NORDLAND 1812 SØMNA 8 0.0 0.9 8.0 0.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 575 0.4 14.7 550.0 0.4
NORDLAND 1815 VEGA 6 0.0 1.2 5.5 0.0
NORDLAND 1816 VEVELSTAD 1 0.0 0.5 1.0 0.0
NORDLAND 1818 HERØY 10 0.0 1.2 9.2 0.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 128 0.1 3.2 117.8 0.1
NORDLAND 1822 LEIRFJORD 27 0.0 4.0 22.2 0.0
NORDLAND 1824 VEFSN 295 0.2 4.3 288.5 0.2
NORDLAND 1825 GRANE 17 0.0 3.3 17.0 0.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 25 0.0 4.1 21.0 0.0
NORDLAND 1827 DØNNA 3 0.0 0.6 3.0 0.0
NORDLAND 1828 NESNA 117 0.1 12.8 108.7 0.1
NORDLAND 1832 HEMNES 19 0.0 1.2 18.3 0.0
NORDLAND 1833 RANA 1138 0.7 8.6 1082.3 0.8
NORDLAND 1834 LURØY 7 0.0 0.8 5.7 0.0
NORDLAND 1835 TRÆNA 2 0.0 0.9 1.5 0.0
NORDLAND 1836 RØDØY 5 0.0 0.9 4.0 0.0
NORDLAND 1837 MELØY 24 0.0 0.8 20.9 0.0
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 9 0.0 1.1 8.2 0.0
NORDLAND 1839 BEIARN 4 0.0 0.9 4.0 0.0
NORDLAND 1840 SALTDAL 31 0.0 1.5 29.9 0.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 212 0.1 5.3 198.2 0.1
NORDLAND 1845 SØRFOLD 4 0.0 0.5 3.5 0.0
NORDLAND 1848 STEIGEN 13 0.0 1.2 10.8 0.0
NORDLAND 1849 HAMARØY 9 0.0 1.1 7.8 0.0
NORDLAND 1850 TYSFJORD 21 0.0 2.5 20.5 0.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 42 0.0 4.5 40.9 0.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND 57 0.0 11.1 54.6 0.0
NORDLAND 1853 EVENES 10 0.0 1.6 8.4 0.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN 8 0.0 1.1 8.0 0.0
NORDLAND 1856 RØST 3 0.0 1.2 3.0 0.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 6 0.0 1.5 5.5 0.0
NORDLAND 1859 FLAKSTAD 3 0.0 0.5 3.0 0.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 76 0.0 1.4 72.5 0.1
NORDLAND 1865 VÅGAN 132 0.1 2.9 126.8 0.1
NORDLAND 1866 HADSEL 33 0.0 0.9 30.2 0.0
NORDLAND 1867 10 0.0 1.1 8.6 0.0
NORDLAND 1868 ØKSNES 12 0.0 0.6 10.4 0.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 235 0.2 4.6 223.0 0.2
NORDLAND 1871 ANDØY 21 0.0 0.8 19.4 0.0
NORDLAND 1874 MOSKENES 2 0.0 0.4 1.5 0.0
TROMS 1902 TROMSØ 4954 3.3 11.9 4323.8 3.1
TROMS 1903 HARSTAD 756 0.5 6.1 724.1 0.5
TROMS 1911 KVÆFJORD 51 0.0 4.4 43.2 0.0
TROMS 1913 SKÅNLAND 15 0.0 1.6 12.8 0.0
TROMS 1917 IBESTAD 4 0.0 0.7 4.0 0.0
TROMS 1919 GRATANGEN 4 0.0 1.0 3.5 0.0
TROMS 1920 LAVANGEN 3 0.0 0.8 3.0 0.0
TROMS 1922 BARDU 7 0.0 0.4 6.9 0.0
TROMS 1923 SALANGEN 50 0.0 5.1 45.6 0.0
TROMS 1924 MÅLSELV 373 0.2 9.7 356.5 0.3
TROMS 1925 SØRREISA 8 0.0 0.8 8.0 0.0
TROMS 1926 DYRØY 2 0.0 0.6 1.7 0.0
TROMS 1927 TRANØY 3 0.0 0.5 3.0 0.0
TROMS 1928 TORSKEN 1 0.0 0.3 1.0 0.0
TROMS 1929 BERG 3 0.0 0.6 2.1 0.0
TROMS 1931 LENVIK 203 0.1 3.4 185.4 0.1
TROMS 1933 BALSFJORD 15 0.0 0.6 13.6 0.0
TROMS 1936 KARLSØY 5 0.0 0.5 5.0 0.0
TROMS 1938 LYNGEN 8 0.0 0.6 8.0 0.0
TROMS 1939 STORFJORD 26 0.0 3.5 23.3 0.0
TROMS 1940 KÅFJORD 8 0.0 1.1 7.7 0.0
TROMS 1941 SKJERVØY 10 0.0 0.7 8.4 0.0
TROMS 1942 NORDREISA 57 0.0 2.6 55.4 0.0
TROMS 1943 KVÆNANGEN 3 0.0 0.7 3.0 0.0
FINNMARK 2002 VARDØ 125 0.1 13.5 117.2 0.1
FINNMARK 2003 VADSØ 453 0.3 15.1 434.5 0.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 256 0.2 4.4 246.8 0.2
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 223 0.1 16.9 186.0 0.1
FINNMARK 2012 ALTA 572 0.4 5.6 533.3 0.4
FINNMARK 2014 LOPPA 6 0.0 1.6 6.0 0.0
FINNMARK 2015 HASVIK 7 0.0 1.6 5.7 0.0
FINNMARK 2017 KVALSUND 3 0.0 0.8 1.8 0.0
FINNMARK 2018 MÅSØY 10 0.0 1.9 8.9 0.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 76 0.0 5.2 72.0 0.1
FINNMARK 2020 PORSANGER 62 0.0 3.3 59.6 0.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 196 0.1 14.1 182.5 0.1
FINNMARK 2022 LEBESBY 13 0.0 2.3 10.0 0.0
FINNMARK 2023 GAMVIK 4 0.0 0.8 4.0 0.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG 12 0.0 2.7 9.4 0.0
FINNMARK 2025 TANA 42 0.0 2.9 37.5 0.0
FINNMARK 2027 NESSEBY 22 0.0 5.8 18.4 0.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 15 0.0 1.4 13.3 0.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 400 0.3 7.0 384.7 0.3
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 61 0.0 4.5 60.6 0.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND 10 0.0 6.2 0.0
SVALBARD 2121 BJØRNØYA 9 0.0 90.0 9.0 0.0
SVALBARD 2131 HOPEN 4 0.0 100.0 4.0 0.0
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN 10 0.0 111.1 10.0 0.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 621 0.4 619.8 0.4
UOPPGITT FYLKE 9999 UOPPGITT KOM.KODE 16376 10.8 15925.2 11.3

Tabellen viser statistikk for de to siste årene det foreligger data. Kolonnen "Andel %" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.