FORVALTNINGSDATABASEN

SVEIO, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SVEIO (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21 13 34 19 5 24 2 8 10
1981 24 14 38 22 5 27 2 9 11
1982 25 15 40 24 5 29 1 10 11
1983 25 17 42 24 5 29 1 12 13
1984 18 15 33 16 4 20 2 11 13
1985 19 15 34 17 6 23 2 9 11
1986 19 14 33 16 5 21 3 9 12
1987 18 16 34 16 6 22 2 10 12
1988 21 17 38 18 5 23 3 12 15
1989 24 21 45 20 7 27 4 14 18
1990 20 19 39 19 7 26 1 12 13
1991 17 20 37 17 6 23 14 14
1992 19 17 36 19 5 24 12 12
1993 18 18 36 18 4 22 14 14
1994 13 15 28 13 5 18 10 10
1995 16 21 37 16 5 21 16 16
1996 16 20 36 16 9 25 11 11
1997 12 17 29 12 8 20 9 9
1998 14 22 36 14 9 23 13 13
1999 9 9 18 9 3 12 6 6
2000 9 12 21 9 6 15 6 6
2001 7 9 16 6 4 10 1 5 6
2002 7 11 18 7 4 11 7 7
2003 5 9 14 5 4 9 5 5
2004 7 9 16 7 3 10 6 6
2005 6 9 15 6 4 10 5 5
2006 3 6 9 3 2 5 4 4
2007 3 6 9 3 2 5 4 4
2008 6 8 14 6 3 9 5 5
2009 6 7 13 5 5 1 7 8
2010 8 9 17 6 2 8 2 7 9
2011 7 6 13 5 2 7 2 4 6
2012 5 6 11 5 2 7 4 4
2013 5 5 10 5 1 6 4 4
2014 3 5 8 3 1 4 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SVEIO (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.6 9.1 29.8 19.0 5.0 24.0 1.6 4.1 5.8
1981 23.8 9.9 33.7 22.0 5.0 27.0 1.8 4.9 6.7
1982 24.9 9.8 34.7 24.0 5.0 29.0 0.9 4.8 5.7
1983 24.9 10.6 35.5 24.0 5.0 29.0 0.9 5.6 6.5
1984 17.4 8.8 26.2 16.0 4.0 20.0 1.4 4.8 6.2
1985 18.0 10.0 28.0 17.0 6.0 23.0 1.0 4.0 5.0
1986 17.8 9.0 26.8 16.0 5.0 21.0 1.8 4.0 5.8
1987 17.5 10.2 27.7 16.0 6.0 22.0 1.5 4.2 5.7
1988 20.0 10.9 30.8 18.0 5.0 23.0 2.0 5.9 7.8
1989 22.5 12.9 35.5 20.0 7.0 27.0 2.5 5.9 8.5
1990 20.0 12.6 32.6 19.0 7.0 26.0 0.9 5.6 6.6
1991 17.0 12.1 29.1 17.0 6.0 23.0 6.1 6.1
1992 19.0 10.4 29.5 19.0 5.0 24.0 5.4 5.4
1993 18.0 9.6 27.5 18.0 4.0 22.0 5.6 5.6
1994 13.0 8.8 21.8 13.0 5.0 18.0 3.8 3.8
1995 16.0 12.1 28.1 16.0 5.0 21.0 7.1 7.1
1996 16.0 14.2 30.2 16.0 9.0 25.0 5.2 5.2
1997 12.0 12.4 24.4 12.0 8.0 20.0 4.4 4.4
1998 14.0 15.0 29.0 14.0 9.0 23.0 6.0 6.0
1999 9.0 6.1 15.1 9.0 3.0 12.0 3.1 3.1
2000 9.0 8.7 17.7 9.0 6.0 15.0 2.7 2.7
2001 6.5 6.7 13.2 6.0 4.0 10.0 0.5 2.7 3.2
2002 7.0 7.5 14.5 7.0 4.0 11.0 3.5 3.5
2003 5.0 6.8 11.8 5.0 4.0 9.0 2.8 2.8
2004 7.0 6.3 13.3 7.0 3.0 10.0 3.3 3.3
2005 6.0 6.3 12.3 6.0 4.0 10.0 2.3 2.3
2006 3.0 4.0 7.0 3.0 2.0 5.0 2.0 2.0
2007 3.0 4.0 7.0 3.0 2.0 5.0 2.0 2.0
2008 6.0 5.4 11.4 6.0 3.0 9.0 2.4 2.4
2009 5.6 3.4 9.0 5.0 5.0 0.6 3.4 4.0
2010 6.8 5.1 12.0 6.0 2.0 8.0 0.9 3.1 4.0
2011 5.8 4.1 10.0 5.0 2.0 7.0 0.9 2.1 3.0
2012 5.0 3.9 8.9 5.0 2.0 7.0 1.9 1.9
2013 5.0 2.9 7.9 5.0 1.0 6.0 1.9 1.9
2014 3.0 2.9 5.9 3.0 1.0 4.0 1.9 1.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SVEIO (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 34 0.0 29.8 0.0
1981 38 0.0 33.7 0.0
1982 40 0.0 34.7 0.0
1983 42 0.0 35.5 0.0
1984 33 0.0 26.2 0.0
1985 34 0.0 28.0 0.0
1986 33 0.0 26.8 0.0
1987 34 0.0 27.7 0.0
1988 38 0.0 30.8 0.0
1989 45 0.0 35.5 0.0
1990 39 0.0 32.6 0.0
1991 37 0.0 29.1 0.0
1992 36 0.0 29.5 0.0
1993 36 0.0 27.5 0.0
1994 28 0.0 21.8 0.0
1995 37 0.0 28.1 0.0
1996 36 0.0 30.2 0.0
1997 29 0.0 24.4 0.0
1998 36 0.0 29.0 0.0
1999 18 0.0 15.1 0.0
2000 21 0.0 1.9 17.7 0.0
2001 16 0.0 1.5 13.2 0.0
2002 18 0.0 1.7 14.5 0.0
2003 14 0.0 1.3 11.8 0.0
2004 16 0.0 1.5 13.3 0.0
2005 15 0.0 1.3 12.3 0.0
2006 9 0.0 0.8 7.0 0.0
2007 9 0.0 0.7 7.0 0.0
2008 14 0.0 1.0 11.4 0.0
2009 13 0.0 0.9 9.0 0.0
2010 17 0.0 1.3 12.0 0.0
2011 13 0.0 1.0 10.0 0.0
2012 11 0.0 0.8 8.9 0.0
2013 10 0.0 0.7 7.9 0.0
2014 8 0.0 0.6 5.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SVEIO (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 1.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SVEIO (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 1.9
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SVEIO (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:50 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I SVEIO KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:16:10 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT SVEIO LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 1.9
90:2:2:12:45 NAV HORDALAND NAV SVEIO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0