FORVALTNINGSDATABASEN

TYSNES, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TYSNES (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26 11 37 20 2 22 6 9 15
1981 28 21 49 23 6 29 5 15 20
1982 28 35 63 23 16 39 5 19 24
1983 31 31 62 27 15 42 4 16 20
1984 30 26 56 26 13 39 4 13 17
1985 25 14 39 21 2 23 4 12 16
1986 26 13 39 22 2 24 4 11 15
1987 28 14 42 23 2 25 5 12 17
1988 28 16 44 22 2 24 6 14 20
1989 26 16 42 21 3 24 5 13 18
1990 23 23 46 17 5 22 6 18 24
1991 23 25 48 18 5 23 5 20 25
1992 23 28 51 20 5 25 3 23 26
1993 20 31 51 12 5 17 8 26 34
1994 13 28 41 8 3 11 5 25 30
1995 13 34 47 9 5 14 4 29 33
1996 14 33 47 9 7 16 5 26 31
1997 13 33 46 9 6 15 4 27 31
1998 13 33 46 9 6 15 4 27 31
1999 11 26 37 7 12 19 4 14 18
2000 6 11 17 5 5 10 1 6 7
2001 5 10 15 4 5 9 1 5 6
2002 4 10 14 2 3 5 2 7 9
2003 5 10 15 3 4 7 2 6 8
2004 4 10 14 2 3 5 2 7 9
2005 4 8 12 3 2 5 1 6 7
2006 4 6 10 3 1 4 1 5 6
2007 4 6 10 3 2 5 1 4 5
2008 5 10 15 4 3 7 1 7 8
2009 4 7 11 4 3 7 4 4
2010 3 9 12 3 3 6 6 6
2011 4 8 12 4 3 7 5 5
2012 3 7 10 3 3 6 4 4
2013 2 7 9 2 5 7 2 2
2014 4 8 12 4 6 10 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TYSNES (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22.6 5.6 28.2 20.0 2.0 22.0 2.6 3.6 6.2
1981 25.1 12.8 37.9 23.0 6.0 29.0 2.1 6.8 8.9
1982 26.0 24.7 50.7 23.0 16.0 39.0 3.0 8.7 11.7
1983 29.3 21.6 50.9 27.0 15.0 42.0 2.3 6.6 8.9
1984 28.4 18.1 46.5 26.0 13.0 39.0 2.4 5.1 7.5
1985 23.4 6.4 29.8 21.0 2.0 23.0 2.4 4.4 6.8
1986 24.4 5.9 30.3 22.0 2.0 24.0 2.4 3.9 6.3
1987 26.1 6.7 32.8 23.0 2.0 25.0 3.1 4.7 7.8
1988 26.0 8.0 34.1 22.0 2.0 24.0 4.0 6.0 10.1
1989 24.4 8.5 32.9 21.0 3.0 24.0 3.4 5.5 8.9
1990 20.5 11.4 32.0 17.0 5.0 22.0 3.5 6.4 10.0
1991 20.5 12.1 32.6 18.0 5.0 23.0 2.5 7.1 9.6
1992 21.4 12.7 34.1 20.0 5.0 25.0 1.4 7.7 9.1
1993 15.6 14.6 30.2 12.0 5.0 17.0 3.7 9.6 13.2
1994 11.4 14.2 25.5 8.0 3.0 11.0 3.4 11.2 14.5
1995 10.9 17.7 28.6 9.0 5.0 14.0 1.9 12.7 14.6
1996 10.9 17.4 28.2 9.0 7.0 16.0 1.9 10.4 12.2
1997 10.8 16.4 27.2 9.0 6.0 15.0 1.8 10.4 12.2
1998 11.5 15.9 27.4 9.0 6.0 15.0 2.5 9.9 12.4
1999 8.3 15.2 23.5 7.0 12.0 19.0 1.3 3.2 4.5
2000 5.5 6.9 12.4 5.0 5.0 10.0 0.5 1.9 2.4
2001 4.5 6.4 10.9 4.0 5.0 9.0 0.5 1.4 1.9
2002 3.3 6.3 9.6 2.0 3.0 5.0 1.3 3.3 4.6
2003 4.3 6.1 10.4 3.0 4.0 7.0 1.3 2.1 3.4
2004 3.3 6.8 10.1 2.0 3.0 5.0 1.3 3.8 5.1
2005 3.5 4.8 8.3 3.0 2.0 5.0 0.5 2.8 3.3
2006 3.5 3.3 6.8 3.0 1.0 4.0 0.5 2.3 2.8
2007 3.5 3.8 7.3 3.0 2.0 5.0 0.5 1.8 2.3
2008 4.5 5.4 9.9 4.0 3.0 7.0 0.5 2.4 2.9
2009 4.0 4.3 8.3 4.0 3.0 7.0 1.3 1.3
2010 3.0 5.7 8.7 3.0 3.0 6.0 2.7 2.7
2011 4.0 4.7 8.7 4.0 3.0 7.0 1.7 1.7
2012 3.0 5.3 8.3 3.0 3.0 6.0 2.3 2.3
2013 2.0 6.4 8.4 2.0 5.0 7.0 1.4 1.4
2014 4.0 7.2 11.2 4.0 6.0 10.0 1.2 1.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TYSNES (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 37 0.0 28.2 0.0
1981 49 0.0 37.9 0.0
1982 63 0.0 50.7 0.0
1983 62 0.0 50.9 0.0
1984 56 0.0 46.5 0.0
1985 39 0.0 29.8 0.0
1986 39 0.0 30.3 0.0
1987 42 0.0 32.8 0.0
1988 44 0.0 34.1 0.0
1989 42 0.0 32.9 0.0
1990 46 0.0 32.0 0.0
1991 48 0.0 32.6 0.0
1992 51 0.0 34.1 0.0
1993 51 0.0 30.2 0.0
1994 41 0.0 25.5 0.0
1995 47 0.0 28.6 0.0
1996 47 0.0 28.2 0.0
1997 46 0.0 27.2 0.0
1998 46 0.0 27.4 0.0
1999 37 0.0 23.5 0.0
2000 17 0.0 1.7 12.4 0.0
2001 15 0.0 1.5 10.9 0.0
2002 14 0.0 1.5 9.6 0.0
2003 15 0.0 1.5 10.4 0.0
2004 14 0.0 1.4 10.1 0.0
2005 12 0.0 1.2 8.3 0.0
2006 10 0.0 1.0 6.8 0.0
2007 10 0.0 1.0 7.3 0.0
2008 15 0.0 1.5 9.9 0.0
2009 11 0.0 1.1 8.3 0.0
2010 12 0.0 1.1 8.7 0.0
2011 12 0.0 1.1 8.7 0.0
2012 10 0.0 0.9 8.3 0.0
2013 9 0.0 0.8 8.4 0.0
2014 12 0.0 1.1 11.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TYSNES (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TYSNES (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TYSNES (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:52 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I TYSNES KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:15:7 HORDALAND POLITIDISTRIKT FUSA OG TYSNES LENSMANNSDISTRIKT TYSNES JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
90:2:2:12:46 NAV HORDALAND NAV TYSNES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.2