FORVALTNINGSDATABASEN

HYLLESTAD, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HYLLESTAD (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 7 25 16 2 18 2 5 7
1981 21 9 30 19 2 21 2 7 9
1982 24 24 48 22 13 35 2 11 13
1983 25 23 48 23 12 35 2 11 13
1984 22 9 31 19 3 22 3 6 9
1985 22 10 32 17 3 20 5 7 12
1986 22 20 42 16 5 21 6 15 21
1987 19 24 43 13 9 22 6 15 21
1988 20 27 47 15 14 29 5 13 18
1989 21 32 53 16 15 31 5 17 22
1990 17 33 50 12 16 28 5 17 22
1991 18 30 48 13 11 24 5 19 24
1992 21 29 50 17 13 30 4 16 20
1993 18 34 52 13 12 25 5 22 27
1994 14 16 30 10 2 12 4 14 18
1995 15 16 31 13 2 15 2 14 16
1996 13 16 29 12 3 15 1 13 14
1997 13 19 32 12 4 16 1 15 16
1998 13 12 25 12 2 14 1 10 11
1999 16 21 37 13 5 18 3 16 19
2000 5 4 9 5 1 6 3 3
2001 4 5 9 4 1 5 4 4
2002 4 4 8 4 1 5 3 3
2003 4 3 7 3 1 4 1 2 3
2004 4 4 8 3 2 5 1 2 3
2005 4 5 9 3 1 4 1 4 5
2006 3 3 6 3 1 4 2 2
2007 3 3 6 3 1 4 2 2
2008 4 3 7 3 1 4 1 2 3
2009 4 3 7 3 1 4 1 2 3
2010 5 3 8 4 2 6 1 1 2
2011 4 3 7 4 2 6 1 1
2012 4 3 7 4 2 6 1 1
2013 2 3 5 2 2 4 1 1
2014 3 3 6 3 1 4 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HYLLESTAD (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.7 4.0 20.7 16.0 2.0 18.0 0.7 2.0 2.7
1981 19.7 4.9 24.6 19.0 2.0 21.0 0.7 2.9 3.6
1982 22.7 18.9 41.6 22.0 13.0 35.0 0.7 5.9 6.6
1983 23.7 17.6 41.4 23.0 12.0 35.0 0.7 5.7 6.4
1984 20.5 5.6 26.1 19.0 3.0 22.0 1.5 2.6 4.1
1985 19.5 6.1 25.5 17.0 3.0 20.0 2.5 3.1 5.5
1986 19.3 12.3 31.5 16.0 5.0 21.0 3.3 7.3 10.5
1987 16.9 18.0 34.9 13.0 9.0 22.0 3.9 9.1 12.9
1988 18.0 22.3 40.3 15.0 14.0 29.0 3.0 8.3 11.3
1989 18.3 23.2 41.4 16.0 15.0 31.0 2.3 8.2 10.4
1990 14.3 23.5 37.8 12.0 16.0 28.0 2.3 7.5 9.8
1991 15.3 19.7 35.0 13.0 11.0 24.0 2.3 8.7 11.0
1992 18.5 20.8 39.3 17.0 13.0 30.0 1.5 7.8 9.3
1993 15.4 21.5 37.0 13.0 12.0 25.0 2.4 9.5 12.0
1994 11.9 8.1 20.0 10.0 2.0 12.0 1.9 6.1 8.0
1995 13.8 7.2 21.0 13.0 2.0 15.0 0.8 5.2 6.0
1996 12.3 8.6 20.9 12.0 3.0 15.0 0.3 5.6 5.9
1997 12.3 10.5 22.8 12.0 4.0 16.0 0.3 6.5 6.8
1998 12.3 6.1 18.4 12.0 2.0 14.0 0.3 4.1 4.4
1999 14.9 12.4 27.3 13.0 5.0 18.0 1.9 7.4 9.3
2000 5.0 2.5 7.5 5.0 1.0 6.0 1.5 1.5
2001 4.0 3.3 7.3 4.0 1.0 5.0 2.3 2.3
2002 4.0 2.8 6.8 4.0 1.0 5.0 1.8 1.8
2003 3.8 2.2 6.0 3.0 1.0 4.0 0.8 1.2 2.0
2004 3.5 3.0 6.5 3.0 2.0 5.0 0.5 1.0 1.5
2005 3.6 3.2 6.8 3.0 1.0 4.0 0.6 2.2 2.8
2006 3.0 2.3 5.3 3.0 1.0 4.0 1.3 1.3
2007 3.0 2.6 5.6 3.0 1.0 4.0 1.6 1.6
2008 3.8 2.6 6.3 3.0 1.0 4.0 0.8 1.6 2.3
2009 3.8 2.6 6.3 3.0 1.0 4.0 0.8 1.6 2.3
2010 4.8 2.8 7.6 4.0 2.0 6.0 0.8 0.8 1.5
2011 4.0 2.8 6.8 4.0 2.0 6.0 0.8 0.8
2012 4.0 2.8 6.8 4.0 2.0 6.0 0.8 0.8
2013 2.0 2.8 4.8 2.0 2.0 4.0 0.8 0.8
2014 3.0 2.6 5.6 3.0 1.0 4.0 1.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HYLLESTAD (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 25 0.0 20.7 0.0
1981 30 0.0 24.6 0.0
1982 48 0.0 41.6 0.0
1983 48 0.0 41.4 0.0
1984 31 0.0 26.1 0.0
1985 32 0.0 25.5 0.0
1986 42 0.0 31.5 0.0
1987 43 0.0 34.9 0.0
1988 47 0.0 40.3 0.0
1989 53 0.0 41.4 0.0
1990 50 0.0 37.8 0.0
1991 48 0.0 35.0 0.0
1992 50 0.0 39.3 0.0
1993 52 0.0 37.0 0.0
1994 30 0.0 20.0 0.0
1995 31 0.0 21.0 0.0
1996 29 0.0 20.9 0.0
1997 32 0.0 22.8 0.0
1998 25 0.0 18.4 0.0
1999 37 0.0 27.3 0.0
2000 9 0.0 1.1 7.5 0.0
2001 9 0.0 1.2 7.3 0.0
2002 8 0.0 1.1 6.8 0.0
2003 7 0.0 1.0 6.0 0.0
2004 8 0.0 1.3 6.5 0.0
2005 9 0.0 1.3 6.8 0.0
2006 6 0.0 0.8 5.3 0.0
2007 6 0.0 0.8 5.6 0.0
2008 7 0.0 1.0 6.3 0.0
2009 7 0.0 1.0 6.3 0.0
2010 8 0.0 1.1 7.6 0.0
2011 7 0.0 1.0 6.8 0.0
2012 7 0.0 1.0 6.8 0.0
2013 5 0.0 0.7 4.8 0.0
2014 6 0.0 0.8 5.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HYLLESTAD (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HYLLESTAD (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.6
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HYLLESTAD (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:27 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I HYLLESTAD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:14:16 NAV SOGN OG FJORDANE NAV HYLLESTAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.6
4:7:15:17:11 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT HYLLESTAD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0