FORVALTNINGSDATABASEN

BALESTRAND, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BALESTRAND (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 10 26 13 5 18 3 5 8
1981 17 13 30 15 5 20 2 8 10
1982 19 15 34 18 5 23 1 10 11
1983 17 15 32 16 6 22 1 9 10
1984 16 15 31 13 6 19 3 9 12
1985 15 15 30 13 5 18 2 10 12
1986 12 15 27 11 8 19 1 7 8
1987 7 15 22 6 8 14 1 7 8
1988 10 12 22 8 7 15 2 5 7
1989 12 13 25 11 6 17 1 7 8
1990 13 17 30 11 6 17 2 11 13
1991 9 17 26 8 6 14 1 11 12
1992 12 18 30 10 7 17 2 11 13
1993 11 22 33 9 7 16 2 15 17
1994 8 19 27 5 4 9 3 15 18
1995 9 20 29 7 4 11 2 16 18
1996 8 20 28 8 4 12 16 16
1997 8 15 23 8 4 12 11 11
1998 9 14 23 8 5 13 1 9 10
1999 6 12 18 5 6 11 1 6 7
2000 4 6 10 4 3 7 3 3
2001 5 4 9 5 3 8 1 1
2002 6 5 11 6 3 9 2 2
2003 4 4 8 4 3 7 1 1
2004 3 5 8 3 3 6 2 2
2005 3 5 8 3 3 6 2 2
2006 3 3 6 3 1 4 2 2
2007 3 4 7 2 1 3 1 3 4
2008 3 4 7 2 1 3 1 3 4
2009 3 2 5 3 1 4 1 1
2010 2 3 5 2 2 4 1 1
2011 4 2 6 3 2 5 1 1
2012 3 2 5 2 2 4 1 1
2013 5 2 7 4 2 6 1 1
2014 4 2 6 3 2 5 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BALESTRAND (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14.8 6.4 21.2 13.0 5.0 18.0 1.8 1.4 3.2
1981 16.6 8.3 24.9 15.0 5.0 20.0 1.6 3.3 4.9
1982 18.8 9.6 28.4 18.0 5.0 23.0 0.8 4.6 5.4
1983 16.8 10.5 27.3 16.0 6.0 22.0 0.8 4.5 5.3
1984 14.8 10.2 25.0 13.0 6.0 19.0 1.8 4.2 6.0
1985 14.2 10.0 24.3 13.0 5.0 18.0 1.2 5.0 6.3
1986 11.8 11.6 23.3 11.0 8.0 19.0 0.8 3.5 4.3
1987 6.8 11.5 18.3 6.0 8.0 14.0 0.8 3.5 4.3
1988 9.6 9.5 19.1 8.0 7.0 15.0 1.6 2.5 4.1
1989 11.8 9.5 21.3 11.0 6.0 17.0 0.8 3.5 4.3
1990 11.9 10.4 22.4 11.0 6.0 17.0 0.9 4.4 5.4
1991 8.1 11.1 19.2 8.0 6.0 14.0 0.1 5.1 5.2
1992 10.3 12.5 22.8 10.0 7.0 17.0 0.3 5.5 5.8
1993 9.1 12.5 21.6 9.0 7.0 16.0 0.1 5.5 5.6
1994 6.1 11.5 17.6 5.0 4.0 9.0 1.1 7.5 8.6
1995 7.1 11.7 18.9 7.0 4.0 11.0 0.1 7.7 7.9
1996 8.0 10.8 18.8 8.0 4.0 12.0 6.8 6.8
1997 8.0 9.0 17.0 8.0 4.0 12.0 5.0 5.0
1998 8.3 9.2 17.5 8.0 5.0 13.0 0.3 4.2 4.4
1999 5.1 8.0 13.1 5.0 6.0 11.0 0.1 2.0 2.1
2000 4.0 4.4 8.4 4.0 3.0 7.0 1.4 1.4
2001 5.0 3.5 8.5 5.0 3.0 8.0 0.5 0.5
2002 6.0 4.0 10.0 6.0 3.0 9.0 1.0 1.0
2003 4.0 3.7 7.7 4.0 3.0 7.0 0.7 0.7
2004 3.0 4.3 7.3 3.0 3.0 6.0 1.3 1.3
2005 3.0 4.0 7.0 3.0 3.0 6.0 1.0 1.0
2006 3.0 2.0 5.0 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0
2007 2.5 2.8 5.3 2.0 1.0 3.0 0.5 1.8 2.3
2008 2.5 2.8 5.3 2.0 1.0 3.0 0.5 1.8 2.3
2009 3.0 1.8 4.8 3.0 1.0 4.0 0.8 0.8
2010 2.0 2.8 4.8 2.0 2.0 4.0 0.8 0.8
2011 3.6 2.0 5.6 3.0 2.0 5.0 0.6 0.6
2012 2.6 2.0 4.6 2.0 2.0 4.0 0.6 0.6
2013 4.6 2.0 6.6 4.0 2.0 6.0 0.6 0.6
2014 3.6 2.0 5.6 3.0 2.0 5.0 0.6 0.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BALESTRAND (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 26 0.0 21.2 0.0
1981 30 0.0 24.9 0.0
1982 34 0.0 28.4 0.0
1983 32 0.0 27.3 0.0
1984 31 0.0 25.0 0.0
1985 30 0.0 24.3 0.0
1986 27 0.0 23.3 0.0
1987 22 0.0 18.3 0.0
1988 22 0.0 19.1 0.0
1989 25 0.0 21.3 0.0
1990 30 0.0 22.4 0.0
1991 26 0.0 19.2 0.0
1992 30 0.0 22.8 0.0
1993 33 0.0 21.6 0.0
1994 27 0.0 17.6 0.0
1995 29 0.0 18.9 0.0
1996 28 0.0 18.8 0.0
1997 23 0.0 17.0 0.0
1998 23 0.0 17.5 0.0
1999 18 0.0 13.1 0.0
2000 10 0.0 1.5 8.4 0.0
2001 9 0.0 1.3 8.5 0.0
2002 11 0.0 1.7 10.0 0.0
2003 8 0.0 1.3 7.7 0.0
2004 8 0.0 1.3 7.3 0.0
2005 8 0.0 1.3 7.0 0.0
2006 6 0.0 1.0 5.0 0.0
2007 7 0.0 1.1 5.3 0.0
2008 7 0.0 1.2 5.3 0.0
2009 5 0.0 0.8 4.8 0.0
2010 5 0.0 0.8 4.8 0.0
2011 6 0.0 1.0 5.6 0.0
2012 5 0.0 0.8 4.6 0.0
2013 7 0.0 1.2 6.6 0.0
2014 6 0.0 1.1 5.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BALESTRAND (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BALESTRAND (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BALESTRAND (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:7 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I BALESTRAND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:14:3 NAV SOGN OG FJORDANE NAV BALESTRAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:17:3 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT BALESTRAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.6