FORVALTNINGSDATABASEN

JØLSTER, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i JØLSTER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 13 27 12 5 17 2 8 10
1981 17 17 34 15 5 20 2 12 14
1982 18 15 33 15 4 19 3 11 14
1983 16 19 35 13 5 18 3 14 17
1984 14 17 31 12 4 16 2 13 15
1985 14 17 31 11 4 15 3 13 16
1986 19 17 36 16 4 20 3 13 16
1987 19 17 36 16 4 20 3 13 16
1988 20 16 36 18 4 22 2 12 14
1989 19 21 40 17 4 21 2 17 19
1990 16 23 39 14 5 19 2 18 20
1991 13 24 37 11 8 19 2 16 18
1992 14 24 38 13 10 23 1 14 15
1993 12 28 40 11 9 20 1 19 20
1994 7 26 33 5 9 14 2 17 19
1995 11 25 36 7 6 13 4 19 23
1996 12 24 36 8 6 14 4 18 22
1997 10 19 29 9 6 15 1 13 14
1998 9 18 27 7 7 14 2 11 13
1999 10 18 28 10 7 17 11 11
2000 5 8 13 4 3 7 1 5 6
2001 6 10 16 5 4 9 1 6 7
2002 6 11 17 6 2 8 9 9
2003 6 8 14 6 2 8 6 6
2004 6 6 12 6 2 8 4 4
2005 6 6 12 6 2 8 4 4
2006 4 5 9 4 2 6 3 3
2007 4 4 8 4 1 5 3 3
2008 5 4 9 5 1 6 3 3
2009 4 5 9 4 2 6 3 3
2010 3 6 9 3 3 6 3 3
2011 3 6 9 3 3 6 3 3
2012 3 6 9 3 3 6 3 3
2013 3 6 9 3 3 6 3 3
2014 3 6 9 3 4 7 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i JØLSTER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13.3 8.8 22.1 12.0 5.0 17.0 1.3 3.8 5.1
1981 16.3 11.5 27.8 15.0 5.0 20.0 1.3 6.5 7.8
1982 16.8 9.9 26.6 15.0 4.0 19.0 1.8 5.8 7.6
1983 14.8 12.5 27.3 13.0 5.0 18.0 1.8 7.5 9.3
1984 13.1 10.6 23.7 12.0 4.0 16.0 1.1 6.6 7.7
1985 12.9 10.6 23.5 11.0 4.0 15.0 1.9 6.6 8.5
1986 17.8 10.8 28.6 16.0 4.0 20.0 1.8 6.8 8.6
1987 17.9 11.0 28.9 16.0 4.0 20.0 1.9 7.0 8.9
1988 19.0 10.5 29.5 18.0 4.0 22.0 1.0 6.5 7.6
1989 18.0 11.4 29.5 17.0 4.0 21.0 1.0 7.4 8.5
1990 15.0 12.4 27.5 14.0 5.0 19.0 1.0 7.4 8.5
1991 12.0 14.6 26.7 11.0 8.0 19.0 1.0 6.6 7.7
1992 13.8 14.9 28.7 13.0 10.0 23.0 0.8 4.9 5.7
1993 11.8 16.0 27.8 11.0 9.0 20.0 0.8 7.0 7.8
1994 6.3 15.7 22.0 5.0 9.0 14.0 1.3 6.7 8.0
1995 9.8 14.2 24.0 7.0 6.0 13.0 2.8 8.2 11.0
1996 10.9 13.6 24.5 8.0 6.0 14.0 2.8 7.6 10.5
1997 9.5 9.9 19.4 9.0 6.0 15.0 0.5 3.9 4.4
1998 8.6 11.1 19.7 7.0 7.0 14.0 1.6 4.1 5.7
1999 10.0 11.1 21.1 10.0 7.0 17.0 4.1 4.1
2000 4.6 4.7 9.3 4.0 3.0 7.0 0.6 1.7 2.3
2001 5.5 6.2 11.7 5.0 4.0 9.0 0.5 2.2 2.7
2002 6.0 6.0 12.0 6.0 2.0 8.0 4.0 4.0
2003 6.0 4.8 10.8 6.0 2.0 8.0 2.8 2.8
2004 6.0 3.9 9.9 6.0 2.0 8.0 1.9 1.9
2005 6.0 3.9 9.9 6.0 2.0 8.0 1.9 1.9
2006 4.0 3.7 7.7 4.0 2.0 6.0 1.7 1.7
2007 4.0 2.8 6.8 4.0 1.0 5.0 1.8 1.8
2008 5.0 2.0 7.0 5.0 1.0 6.0 1.0 1.0
2009 4.0 3.0 7.0 4.0 2.0 6.0 1.0 1.0
2010 3.0 4.0 7.0 3.0 3.0 6.0 1.0 1.0
2011 3.0 4.0 7.0 3.0 3.0 6.0 1.0 1.0
2012 3.0 4.0 7.0 3.0 3.0 6.0 1.0 1.0
2013 3.0 4.0 7.0 3.0 3.0 6.0 1.0 1.0
2014 3.0 4.2 7.2 3.0 4.0 7.0 0.2 0.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i JØLSTER (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 27 0.0 22.1 0.0
1981 34 0.0 27.8 0.0
1982 33 0.0 26.6 0.0
1983 35 0.0 27.3 0.0
1984 31 0.0 23.7 0.0
1985 31 0.0 23.5 0.0
1986 36 0.0 28.6 0.0
1987 36 0.0 28.9 0.0
1988 36 0.0 29.5 0.0
1989 40 0.0 29.5 0.0
1990 39 0.0 27.5 0.0
1991 37 0.0 26.7 0.0
1992 38 0.0 28.7 0.0
1993 40 0.0 27.8 0.0
1994 33 0.0 22.0 0.0
1995 36 0.0 24.0 0.0
1996 36 0.0 24.5 0.0
1997 29 0.0 19.4 0.0
1998 27 0.0 19.7 0.0
1999 28 0.0 21.1 0.0
2000 13 0.0 1.3 9.3 0.0
2001 16 0.0 1.6 11.7 0.0
2002 17 0.0 1.7 12.0 0.0
2003 14 0.0 1.4 10.8 0.0
2004 12 0.0 1.2 9.9 0.0
2005 12 0.0 1.2 9.9 0.0
2006 9 0.0 0.9 7.7 0.0
2007 8 0.0 0.8 6.8 0.0
2008 9 0.0 0.9 7.0 0.0
2009 9 0.0 0.9 7.0 0.0
2010 9 0.0 0.9 7.0 0.0
2011 9 0.0 0.9 7.0 0.0
2012 9 0.0 0.9 7.0 0.0
2013 9 0.0 0.9 7.0 0.0
2014 9 0.0 0.9 7.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i JØLSTER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i JØLSTER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.1
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i JØLSTER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:29 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I JØLSTER KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:14:18 NAV SOGN OG FJORDANE NAV JØLSTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.1
4:7:15:17:13 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JØLSTER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.1